Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Čím nás ešte prekvapí? – Vladimír Mezencev

Zdá sa, že čím je starší, tým má viac elánu a snahy čo najviac urobiť. Akoby musel dohnať niečo, čo v minulosti nestihol. Jedno je však isté: človek, ktorý má už  osemdesiatku za sebou stále ešte v pracovitosti môže zahanbiť aj dvadsaťročných.

 

Do dejín mesta sa zapísal viacerými projektmi, ale rekonštrukcia Hlavnej ulice bolo dielo, ostro sledované doma aj v zahraničí. Dal príklad mnohým slovenským mestám ako čo najlepšie urobiť rekonštrukciu ich centier. On sám na toto svoje dielo zbieral impulzy, príklady a skúseností v zahraničí. Predovšetkým v partnerskom meste Košíc – nemeckom Wuppertale a v Kanade, v ktorej pôsobil ako veľvyslanec ČSSR.

 

Rudolf Schuster, prezident SR v rokoch 1999-2004, vo svojom doterajšom živote zvládol všeličo. Pôvodne stavebný inžinier či chcel, alebo nie, stále vyčnieval z radu. Svojou pracovitosťou, svojimi nápadmi i organizačnými schopnosťami. Nečudo, že jeho spoločenská kariéra mala taký rýchly vzostup. Z Východoslovenských železiarní odišiel do funkcie námestníka primátora Košíc, potom ho zvolili za primátora, neskôr pôsobil vo funkcii predsedu Vsl. Krajského národného výboru, po zmene spoločenských pomerov sa stal diplomatom, neskôr opäť košickým primátorom a v roku 1999 ho občania zvolili za prvého muža krajiny – prezidenta SR. Popri všetkých týchto funkciách dokázal sa venovať literatúre, cestovaniu, filmovaniu, fotografovaniu... Zoznam ním napísaných kníh je naozaj dlhý a pestrý, veď napísal aj detektívky, divadelnú hru, diela z oblasti literatúry faktu. Tak napríklad kniha Kanada, od mora k moru získala cenu Klubu literatúry faktu za najlepšiu knihu roku, ale tých jeho ocenených diel bolo oveľa, oveľa viac.

 

Na prezentácii jeho najnovšej knihy HLAVNÁ sa zišlo vyše tristo pozvaných hostí. Autor ich vtipne pozval na posledný kontrolný deň. Nie náhodou, veď počas celej rekonštrukcie najdôležitejšej a historickej tepny Košíc od júna 1995 do decembra 1996 tých kontrolných dní pod jeho vedením bolo skutočne veľa. Niektorí zástupcovia dodávateľských firiem na ne prichádzali aj so strachom. Veľmi dobre si uvedomovali, že ich od primátora Rudolfa Schustera čakajú síce spravodlivé, ale tvrdé kritické slová.

 

Súčasťou prezentácie a uvedenia tejto knihy do života /488 strán, hmotnosť 2,5 kg/ bolo premietanie dokumentárneho filmu o samotnej rekonštrukcii Hlavnej ulice. Až pri pohľade na jej pôvodný stav si každý z prítomných uvedomil, ako sa táto tepna historickej časti mesta zmenila. Ako sa hovorí – od základov. Ako jej komplexnou rekonštrukciou Košice skrásneli. Filmový dokument autenticky zachytáva nejeden kontrolný deň pod vedením R. Schustera a v historickej sále Župného domu, teraz Východoslovenskej galérie si mohli mnohí pripomenúť tie chvíle spred dvadsiatich rokov. Žiaľ, mnohí z nich sa už prezentácie knihy HLAVNÁ nedožili. Všetci, ktorí však tu boli, dostali knihu s vlastnoručným podpisom autora a napísaným textom: „Venujem všetkým, ktorí som mnou strávili na Hlavnej nekonečné dni a noci, aby jej dali súčasnú veľkolepú podobu“.

 

Kniha vyšla trojjazyčne /slovenčina, angličtina, ruština/ a ako prezradil Ing. Rudolf Schuster, CSc., pripravuje sa jej ďalšie vydanie v nemčine a maďarčine.

 

Nuž, keď si niekto myslí, že toto je posledné literárne dielo R. Schustera, tak sa zrejme mýli. Nikto nemôže predpokladať, čím nás tento nestarnúci muž, plný závideniahodnej sily a energie ešte prekvapí. Môže to byť odložená /nie zrušená/ výprava  do Južnej Ameriky, konkrétne do Patagónie. Tam chce absolvovať cestu po stopách slávneho slovenského spisovateľa Martina Kukučína. Nuž, pokiaľ túto dobrodružnú cestu absolvuje, tak sa zberatelia jeho exkluzívnych  cestopisov majú na čo tešiť...

Prezident Slovenskej republiky v rokoch 1999 – 2004 Rudolf Schuster s legendárnym reportérom Gabom Zelenayom (1922-2003) vo chvíli, keď si pripomínal osemdesiate narodeniny

Prezident Slovenskej republiky v rokoch 1999 – 2004 Rudolf Schuster s legendárnym reportérom Gabom Zelenayom (1922-2003) vo chvíli, keď si pripomínal osemdesiate narodeniny

Prezident Slovenskej republiky v rokoch 1999 – 2004 Rudolf Schuster s legendárnym reportérom Gabom Zelenayom (1922-2003) vo chvíli, keď si pripomínal osemdesiate narodeniny

Prezident Slovenskej republiky v rokoch 1999 – 2004 Rudolf Schuster s legendárnym reportérom Gabom Zelenayom (1922-2003) vo chvíli, keď si pripomínal osemdesiate narodeniny