Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Únia chce pomôcť ženám, nezamestnaným a študentom – Milan Országh

Nedávny Medzinárodný deň žien troche rozhýbal aj Európsku komisiu, ktorá pripomína svoj dlhodobý zámer odstraňovať rodovú nerovnosť v rámci únie. Prečo, o tom štatistické údaje hovoria jasnou rečou. „Európske ženy museli v roku 2014 pracovať za rovnakú mzdu o dva mesiace dlhšie ako muži, Slovenky za rovnakú odmenu strávili v práci ešte viacej času. Rozdiel v platoch medzi mužmi a ženami je na Slovensku 19.8%, čo je viac ako európsky priemer. Tiež zamestnanosť žien je u nás podstatne nižšia ako u mužov. S cieľom zlepšiť situáciu Európska únia podporuje na Slovensku rôzne projekty na zvýšenie zamestnanosti žien a odstránenia rozdielov v odmeňovaní. Príkladom môžu byť projekty na zvýšenie kapacity v predškolských zariadeniach, firemné škôlky a podpora flexibilnejších foriem zamestnávania žien.”, povedal Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.  

 

Najnovšie výsledky prieskumu Eurobarometer ukazujú, že 76% obyvateľov EÚ (68% Slovákov) si myslí, že táto otázka by mala byť prioritou. V prieskume vyšlo, že najakútnejšie by sa mali riešiť otázky platovej nerovnosti pohlaví a násilia na ženách. Tesne pred MDŽ vyšla aj správa EK o rovnosti žien a mužov. Prichádza so zistením, že rozdiely medzi pohlaviami sa síce v posledných desaťročiach zúžili, ale stále sú veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi.

 

Rozdiely v platoch mužov a žien ostávajú naďalej viac menej rovnaké, ženy zarobia za hodinu v priemere o 16,4% menej ako muži. Pre zaujímavosť, tento rozdiel je nižší ako 10% v Slovinsku (3.2%), na Malte (5.1%), v Poľsku (6.4%), Taliansku (7.3%), Chorvátsku (7.4%), Luxembursku (8.6%), Rumunsku (9.1%) a v Belgicku (9.8%). Viac ako 20%ný rozdiel majú v Estónsku (29.9%), Rakúsku (23.0%), v Českej republike (22.1%) a v Nemecku (21.6%).

 

Takéto rozdiely pretrvávajú aj napriek tomu, že takmer polovicu, (až 46%) pracovnej sily na trhu práce tvoria ženy. Žien je však stále relatívne málo napríklad v rozhodujúcich pozíciách. Pritom majú aj vyššie vzdelanie, keďže viac ako 60% absolventov vysokých škôl tvoria ženy.

Ako sme v úvode spomenuli, u nás  je rozdiel v odmeňovaní medzi pohlaviami 19.8%. Až 61% Slovákov si myslí, že nerovnosť medzi mužmi a ženami je celkovo rozšírená. Podľa respondentov na Slovensku je najefektívnejším nástrojom na dosiahnutie vyššieho počtu žien na pracovnom trhu vyrovnať ich platy, druhý účinný spôsob je podľa Slovákov zlepšenie prístupu k starostlivosti o deti.

 

Ďalšou témou, ktorá už dlhšie rezonuje v orgánoch únie je vysoká nezamestnanosť, predovšetkým u mladých ľudí je doslova kritická, Podľa najaktuálnejších údajov Eurostatu je súčasná úroveň nezamestnanosti v krajinách Eurozóny na najnižšej úrovni od apríla 2012. Aktuálne (údaje za január) je v eurozóne nezamestnaných 11.2% obyvateľov, presne pred rokom to bolo 11.8%. V EU28 je aktuálna úroveň nezamestnanosti 9,8%, pred rokom bola 10.6%. Čo sa týka Slovenska, trend je rovnako priaznivý, v januári 2015 bola nezamestnanosť 12,5% (t.j. 339 000 osôb bez práce), v porovnaní s vlaňajšími 13,9% . Onedlho však skončí školský rok a čísla štatistík sa budú opäť meniť…

 

 A ešte raz o mladých, tento raz v tom príjemnejšom tone. V tomto roku sa uskutoční jubilejný 10. Ročník vedomostnej súťaže pre gymnáziá a stredné odborné školy Mladý Európan. Záštitu na týmto ročníkom prevzali predseda vlády SR Robert Fico a podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Súťaž je medzi študentmi veľmi obľúbená, preto bol zvýšený počet družstiev pre regionálne kolá z 10 na 15. Školy môžu posielať prihlášky do 18. marca 2015, prostredníctvom Európskeho informačného centra alebo centier Europe Direct v regiónoch.

 

Z informácií EP Press Service a Zastúpenia EK v SR pripravil M. Országh