Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Úžere už u nás ruže nepokvitnú – Stanislav Kubánek

Kto ma pozná tak dobre vie, že v politike patrím medzi zásadných realistov. Nerobím si nikdy zbytočné ilúzie, ani netvrdím, že prijatie niektorého zo zákonov zmení svet k lepšiemu. Roky môjho pôsobenia v parlamente ma naučili, že nielen u nás, ale ani nikde na svete ešte neprijali ideálny zákon, ktorý by vyhovoval všetkým a odstránil by všetky problémy v danej oblasti. Samozrejme, týka sa to aj nedávno prijatého balíka noviel o úžere, ktorý už podpísal i prezident SR Ivan Gašparovič. Ako poslanec za stranu SMER-SD som rád, že práve všetky návrhy tohto zákona vzišli z nášho poslaneckého klubu a po prvýkrát sa v dejinách SR definuje úžera ako právny úkon vykonaný fyzickou osobou, nepodnikateľom, ktorý zneužije tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, atď. na plnenie záväzkov druhou stranou, ktorých majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere. Čo sa týka spoločností tým bude stanovený limit na výšku úrokov a poplatkov.

Finanční experti oceňujú nielen to, že úžera je už konečne definovaná v zákone, ale napríklad i to, že veriteľ si už sám nebude môcť previesť majetok dlžníka na seba. Okrem toho už žiadna osoba v mene veriteľa nesmie vymáhať pohľadávky od spotrebiteľa , osobne uňho doma, alebo v práci. Novela stanovuje tzv. drobnú exekúciu na základe ktorej sa nesmie exekvovať nehnuteľnosť, v ktorej má dlžná osoba hlásený trvalý pobyt v prípadoch, že suma pôžičky ku dňu exekúcie neprekročila 2000 eur. Ďalšie zmeny, ktoré majú chrániť nesolventných občanov sa vzťahujú na dohody o zrážkach, tie budú musieť byť konkretizované na samostatnej listine, ďalej trov za drobné exekúcie, či znemožnenie splnomocniť tretiu osobu na záložné právo.

Tých zmien je, samozrejme, oveľa viac a týkajú sa nielen veriteľov a dlžníkov, ale aj exekútorov. Nepíšem však tieto riadky preto, aby som citoval celú novelu zákona a okrem toho ju ešte komentoval. Chcem iba zdôrazniť, že ide o to, aby zákon chránil tých, ktorí sa často nie svojou vinou dostali do finančných problémov a pre momentálnu neschopnosť zaplatiť, povedzme 500 eur, prišli o strechu nad hlavou, ktorá mala aj stonásobne väčšiu hodnotu. Tento príspevok však píšem aj preto, lebo niektoré médiá z iniciatívy opozičných kolegov začali kritizovať novelizáciu zákona ešte pred jeho prijatím! Vraj je nedostatočný. Nuž, chcem iba pripomenúť, že za tento balík noviel zákonov proti úžere hlasovali aj niektorí poslanci opozície a privítali ho i finanční odborníci. Prečo však tí, ktorí mali parlamentnú presilu za čias Pavla Hrušovského a Richarda Sulíka neprijali aspoň taký zákon, ako sme navrhli my? Mali predsa na to dosť času. Mikuláš Dzurinda stál predsa na čele dvoch vlád a Iveta Radičová ako premiérka tiež sa o túto problematiku veľmi, keď nie vôbec nezaujímala.

Opäť sa musím vrátiť k úvodu svojho príspevku. Nič nie je dokonalé, teda ani to, čo sme „ušili v našej dielni“. V každom prípade veľmi dobre vieme, že za tieto zmeny v zákone nám budú mnohí občania veľmi vďační. Keď už nič iné, nestanú sa z nich bezdomovci a to len kvôli tomu, že napríklad z pôžičky 6000 eur sa nakoniec stal dlh vo výške šesťciferných čísiel! Čo sa týka samotného zákona uvidíme, čo prinesie v každodennom živote. Nikde nie je napísané, že po získaných skúsenostiach ho nebudeme môcť upraviť. Alebo sa potvrdí, že na ňom aspoň niekoľko rokov netreba nič meniť. V každom prípade ma však potešilo, že jeden z našich bulvárnych denníkov začal komentovať balík týchto noviel zákonov vetou ÚŽERNÍKOM ODZVONILO!

Niekde som zachytil informáciu, že ročne občania s rôznymi nebankovkami podpíšu až 170 000 zmlúv. Pritom všetci dobre vieme, že takmer všetky sú pre ľudí nevýhodné a mnohé doslova úžernícke. Prečo ich potom uzatvárali? Pretože nemali inú možnosť. Súrne potrebovali peniaze a banky im ich odmietli požičať. Ťažko povedať prečo. Nečudo, že potom zareagovali na rôzne inzeráty typu: „Stačí vám iba občiansky preukaz“. „Potrebujete peniaze? Okamžite vám ich prinesieme. Stačí zatelefonovať.“ „Potrebujete požičať? Stačí poslať SMS a navštívime vás doma aj s požadovanou sumou!“.

Potenciálni dlžníci si v takýchto prípadoch poriadne ani neprečítajú zmluvy o pôžičke, kvôli malým písmenám často na ne poriadne ani nevidia... Pokračuje to tým, že omeškajú sa s platbou jednej-dvoch splátok a končí to ich vysťahovaním na ulicu. Pri všetkej skromnosti musím konštatovať, že predovšetkým našou zásluhou, teda poslancov NR SR za stranu SMER-SD, sme tieto rizika obmedzili na minimum. Pretože sme pristrihli krídelka nielen úžerníkom, ale i nesvedomitým nebankovkám i exekútorom. Máme preto dosť dôvodov k radosti aj my, nielen tí, ktorí z obáv, že prídu o strechu nad hlavou celé noci ani nespávali.