ZO ZAHRANIČIA pripravil Vladimír Mikunda

USA stratili hlas v UNESCO
Podľa pravidiel UNESCO Spojené štáty mali do dnešného rána (8. 11. 2013) uhradiť členský príspevok tejto organizácii, ktorý neplatia už dva roky. Keďže si povinnosť nesplnili a keďže ani nevysvetlili dôvod neúhrady, automaticky boli zbavení svojho hlasu. USA zastavili platbu (80 miliónov USD ročne, čo je 22 percent rozpočtu UNESCO) pred dvomi rokmi na protest proti rozhodnutiu prijať do svojich radov Palestínu. Strata hlasu znamená, že odteraz sa USA nemôžu zúčastňovať na financovaní projektov UNESCO, organizácie známej vďaka programu ochrany svetových pamätníkov kultúry, ku ktorým patrí aj Socha slobody. UNESCO sa teda ocitlo vo finančnej kríze, čo ju prinútilo znížiť financovanie radu programov, ktoré iniciovali práve USA. Napríklad program štúdia histórie holokaustu, či výskum podstaty cunami. Vo Washingtone sú mnohí znepokojení aj tým, že USA sa "neplnohodnotným" členstvom zbavia možnosti ovplyvniť realizáciu programov na boj s extrémizmom, za rovnoprávnosť mužov a žien a za slobodu tlače.

Ako sa zachováme tento rok?
Rusko predstavilo vo VZ OSN projekt rezolúcie odsudzujúcej nacizmus, spoluautorom ktorej je okolo 40 štátov. Predstavujúc text rezolúcie stály predstaviteľ RF v OSN Grigorij Lukjancev orientoval pozornosť na fakt, že udalosti 2. svetovej vojny „nepodliehajú prehodnoteniu, bohorúhačskému odmietaniu alebo znižovaniu“ ich významu. „Žiaľ, aj dnes pokračujeme v pozorovaní pokusov, nasmerovaných na falšovanie histórie, prehodnotenie víťazstva spravodlivosti v roku 1945“, - poznamenal diplomat. „Podľa nás je absolútne neprípustné, ak sa stretávame s heroizáciou tých, ktorí sú spoluúčastní zločinov nacizmu, vrátane prikrášľovania bývalých členov organizácií SS, vrátane jednotiek Waffen-SS“, ktoré boli Norimberským tribunálom odsúdené ako zločinecké, pretože sa zúčastňovali likvidácie civilného obyvateľstva, pri čom sa nezľutovali ani nad batoľatami, ani nad starcami“, - povedal agentúre ITAR-TASS Lukjancev. Spoluautori návrhu rezolúcie „nevyzývajú Valné zhromaždenie OSN pozerať sa do minulosti“. „Treba si všímať súčasné veľmi nebezpečné prejavy rasizmu, ktorým sa treba postaviť tak na národnej, ako aj na medzinárodnej úrovni“. V porovnaní s minuloročným dokumentom, do tohtoročného bolo zanesených rad zmien, konkrétne, obsahuje výzvu k členským štátom „brať na vedomie články danej rezolúcie aj počas procedúry Univerzálneho periodického hodnotenia v Rade OSN pre ľudské práva“. V roku 2012 hlasovalo za analogickú rezolúciu 120 zo 193 členských krajín OSN. Napriek tomu, že tento dokument vyjadroval „hlboké znepokojenie nad oslavovaním nacistického hnutia a bývalých členov jednotiek Waffen-SS, vrátane stavania im pamätníkov, monumentov a organizovania verejných zhromaždení s cieľom osláv nacistickej minulosti, nacistického hnutia a neonacizmu“. (Slovenská republika sa pri hlasovaní o tomto dokumente zdržala.) Delegácia USA, ktorá už tradične hlasuje proti protinacistickým rezolúciám (v roku 2012 spolu s Kanadou a Palau), opäť argumentovala svoj odmietavý postoj tým, že oslavovanie nacizmu a pochody legionárov SS, sú realizáciou práva na slobodu slova a slobodu zhromažďovania.
Podľa vz.ru, 13. november 2013


Červené maky opäť plačú
Dňa 11. novembra 2013 na 95. výročie získania nezávislosti Poľska (a aj ukončenia 1. svetovej vojny – Deň červených makov) sa vo Varšave uskutočnili extrémistické výčiny (napr. útok proti veľvyslanectvu RF), ktoré ostro odsúdil poľský premiér Donald Tusk i minister zahraničia Radoslaw Sikorski, ktorí skonštatovali, že niečo také nemá nič spoločné s vlastenectvom a že je to hanba pred celým svetom. Na situáciu reagoval aj predseda výboru ruskej štátnej Dumy pre medzinárodnú politiku Alexej Puškov, ktorý poukázal na fakt, že aj toto je svedectvom, že v Európskej únii kraľuje omnoho väčší nacionalizmus, ako v Rusku. „EÚ by nás nemala učiť, ale zaoberať sa svojimi členmi!“, - napísal v blogu na Twitteri.

Akú frázu doposiaľ nevyslovil ani jeden európsky činiteľ?
Rusko nerobí prekážky programu EÚ "Východné partnerstvo" a netlačí na členské štáty východného partnerstva, vyhlásil minister zahraničia Sergej Lavrov na spoločnej tlačovej konferencii s bieloruským ministrom zahraničia Vladimírom Makejevom. Argumentáciu EÚ, že Rusko kladie kandidátskym krajinám polená do kolies považuje Lavrov za nečestnú. Z dôvodu, že kto s kým čo podpíše, je suverénnou výsadou každého štátu. "Ak už budeme porovnávať našu čestnú a družnú pozíciu s tým, čo robia niektorí predstavitelia EÚ, tak práve z ich strany prichádza pomerne bezpardónny tlak na pokusné štáty a adresujú sa im vyhlásenia typu: ´Musíte si vybrať: alebo spiatky do minulosti, alebo s nami do svetlej budúcnosti´. Nikto nikdy z EÚ nevyhlásil takú frázu, z ktorej sa začína každá naša pozícia vo vzťahu konkrétneho štátu východného partnerstva: Že ide o suverénne rozhodnutie každého konkrétneho štátu. Takúto frázu nevyslovil ani jeden európsky činiteľ. Lebo oni hovoria: "Musíte sa rozhodnúť, musíte si vybrať EÚ, inak zahyniete", - poznamenal
Podľa regnum.ru, 19. november 2013