Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Zlovestná predvolebná politika aj žurnalistika – Jozef Kuchár

Vstupom do nového roku 2019 sa na plné obrátky rozbehli prípravy na voľby sudcov ústavného súdu, prezidenta Slovenskej republiky (prvé kolo 16. marca 2019 a druhé 30. marca 2019), ale aj na voľby do Európskeho parlamentu (25. mája 2019). V terajšej etape sú v centre pozornosti politikov, médií a väčšiny občanov kandidáti na post prezidenta Slovenskej republiky. Odhaľujú aj potvrdzujú skutočné pomery v politike aj postavenie žurnalistiky v celom mediálnom priestore v kraji pod Tatrami. Aj celková predvolebná atmosféra jednoznačne potvrdzuje, že nízka dôveryhodnosť niektorých prieskumov verejnej mienky sa ešte viac prehlbuje. Týka sa to aj niektorých médií.

 

Tvoriví „pracovníci“ si vyslúžili nielen z radov politikov, ale aj občanov skôr pohŕdanie ako úctu. Hlavnou príčinou tejto zarmucujúcej situácie je nadpráca niektorých nedovzdelaných a všetkého schopných pisateľov. Práve oni reprezentujú vysoký stupeň arogancie, mnoho lží, poloprávd, rôznych vymyslených káuz a zároveň veľkú neúctu k hodnote napísaného a najmä povedaného slova.

 

Na stránkach viacerých novín a časopisov až príliš často dostáva priestor politika a jej reprezentanti, ktorí prispievajú k výrobe rôznych škandálov a úmyselných omylov. Priam poľutovaniahodné sú výroky a názory dlhoročných novinárskych učníc na adresu rôznych verejných činiteľov pre nich a ich chlebodarcov neprijateľných. Obsahová orientácia v predvolebnej kampani je doslova určená jedným smerom. Ukazuje a potvrdzuje, že nenávisť, etika a objektívnosť sú nateraz v radoch časti novinárskej obce na vedľajšej koľaji.

 

Do mediálneho marazmu sa veľmi rýchlo zaradili aj niektoré elektronické médiá. Televízne moderátorky, „celebritky“, nerešpektujú ani základnú zásadu, že pozvaní politici do televíznych a rozhlasových relácií sú ich hostia a nie ľudia, ktorých môžu arogantne a beztrestne napádať. V presadzovaní prevzatých názorov a naučených fráz i za pomoci neuveriteľného množstva písomných podkladov sa nezastavia pred nikým a ničím. Nemajú úctu ani k niektorým najvyšším predstaviteľom štátu. Prerušujú ich v reči, kladú neobjektívne, nekvalifikované otázky a do omrzenia opakujú svoje nezmyselné, takmer jarmočné verzie o politike, ekonomike aj kultúre. Urážajú tak nielen poslancov, členov vlády, predstaviteľov rôznych inštitúcií, kandidátov na post prezidenta Slovenskej republiky, ale aj vzdelaných poslucháčov a televíznych divákov.

 

História nás učí, že klamstvo, lož a ohováranie v sebe vždy obsahujú účel. Pôsobenie médií zamerané iba na kritiku, nenávisť v terajšom predvolebnom období neprispieva k pokojnejšej a tvorivej atmosfére v spoločnosti. Všetci kompetentní by si mali uvedomiť, že terajšia predvolebná kampaň aj nasledujúce roky sa určite raz stanú dejinami aj pre žurnalistickú obec.