ZAUJALO NÁS pripravil Milan Országh

Po prázdninách už naplno
Vrcholné orgány Európskej únie už v septembri pracujú na vysoké obrátky. Dôvodom sú blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v máji 2014. Hneď 10. Septembra bola naplno odštartovaná informačná kampaň EP, ktorej základným heslom je „Tentoraz je to iné“ a bude pokračovať aj po samotných májových voľbách. Až do chvíle, kedy novozvolení poslanci EP zvolia nového predsedu Európskej komisie. Meno kandidáta im navrhne Európska rada, k jeho zvoleniu je potrebná prostá väčšina hlasov poslancov.
O čom poslanci rokovali ďalej? Vyberáme niekoľko zaujímavých tém, ktoré sa týkajú aj nás:
- Obmedzenie rizík pre kupcov domov a bytov, ktoré spôsobuje kolísajúci trh v tejto oblasti. Parlament ich mieni doladiť tak, aby boli riadne a plnom rozsahu uplatňované na celom území únie. Nové pravidlá sa budú vzťahovať aj na hypotéky a úverové podmienky. Novinkou bude pravidlo určujúce, že vrátením zástavy (napr. nehnuteľnosti) bude možné splatiť úver, ak sa takto veriteľ a dlžník v zmluve výslovne dohodnú.
- Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso predniesol poslednú Správu o stave únie v tomto volebnom období.
- Poslanci v prvom čítaní schválili podporu prechodu na moderné biopalivá a v tejto súvislosti aj opatrenia na zavedenie stropu na používanie tradičných biopalív z poľnohospodárskych plodín. Prechod na nové biopalivá z alterantívnych zdrojov má byť rýchly, využívať by sa mali najmä morské riady a produkovaný odpad. Jedným zo základných cieľov tohto kroku je zníženie emisií skleníkových plynov.
- Za mimoriadne dôležitý rokovací deň možno považovať štvrtok minulého týždňa, kedy poslanci odobrili návrh nového systému bankového dohľadu v EÚ, s posilnením právomocí Európskej centrálnej banky pri vykonávaní dohľadu nad cca 150 najväčšími bankami v únii a rozšíreniu možností prístupu ECB k potrebným informáciám. Zásadným záujmom má byť transparentnosť a zodpovednosť. V rámci neho bude mať zlepšený prístup k informáciám o aktuálnom dianí v tejto oblasti aj samotný Európsky parlament. Dostane dokonca aj zápisy zo zasadnutí Dozornej rady ECB, pričom jej predseda sa bude musieť zúčastňovať pravidelných vypočutí v parlamente.