ZAUJALO NÁS pripravil Dušan Konček

Nedajme si prírodu
Hodnota ľudského zdravia je nenahraditeľný a ničím nevyčísliteľná. Starostlivosť o zachovanie zdravia a liečba nemocí sprevádzajú človeka od nepamäti. Počas stáročí sa rozvinulo, v závislosti na miestnych podmienkach, mnoho liečebných systémov, založených na dôkladnom poznaní liečivých rastlín a využívania liečivej sily prírody. Účinnosť liečivých rastlín dnes potvrdzujú pokročilé metódy biochémie a štúdiom tradičných liečebných systémov sa zaoberá zvláštna veda – etnobotanika. Oproti priemyslovým liekom majú byliny obrovskú výhodu – majú za sebou klinické testovanie už od predhistorických dôb a ich relatívne vysokú bezpečnosť potvrdzujú aj dnešné štatistiky.

Legislatíva, ktorú prijala v rokoch 20O1-2010 Európska komisia a Európsky parlament po prvý raz v histórii, toto obdobie slobodného prístupu všetkých obyvateľov Európy k prírodným liečivám ukončuje. Pod zámienkou ochrany spotrebiteľa berie ľudom bezpečnú a dostupnú alternatívu a nahradzuje ju inštitucionálnym prístupom. Európske úrady sa stavajú medzi človeka a prírodu, ako „ ochranca“ a rozhodca o tom, čo sa o liečivých rastlinám smieme a nesmieme dozvedieť. Presun liečivých rastlín a prírodných produktov do inštitucionálneho režimu, nemá pritom žiadne opodstatnenie. V praxi sa tým naplňuje arogancia a diktát moci. Obyvateľom Európskej únie sa takto ukracujú práva, lebo je im obmedzovaná základná možnosť slobodne si zvoliť starostlivosť o svoje zdravie, ako je to nakoniec zakotvené aj Základnej listine ľudských práv a slobôd. Európska únia, či skôr jej rozbujnená administratíva sa stavia do úlohy arbitra, ktorý bude rozhodovať, čo je a čo nie je pre zdravie občana vhodné. Podstatou tohto problému však nie je nič iného, než vplyv mocnej farmaceutickej lobby a jej snaha ešte po väčších ziskoch, o ktoré prichádzajú alternatívnou liečbou. Vychádzajú zároveň z toho, že majú dosť finančných prostriedkov na požadované skúšky a registráciu liečiv, čo je väčšinou nedostupné firmám, ktoré sa zaoberajú výrobou prípravkou pre bylinnú liečbu. Bráňme si slobodu rozhodovať o našom zdraví. Podporte výzvu www. nedejmesiprirodu.cz Prof.Ing. Pavel Valíček ,DrSc, odborný garant výzvy, ktorej cieľom je osloviť českých zákonodarcov, odbornú i laickú verejnosť a upozorniť na nerozumnosť tejto proti bylinkovej legislatívy aj petíciou, euro petíciou, či ústavnou sťažnosťou
Zdroj : www. parlamentnilisty.cz