Zaslúžené ocenenie

Pri príležitosti životného jubilea dlhoročného predsedu Únie slovenských novinárov a šéfredaktora internetových novín Slovenský rozhľad Jozefa Kuchára sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie rady únie. Jej členovia blahoželali jubilantovi v pozdravnom liste, v ktorom vysoko ocenili jeho zásluhy o založenie a dvadsaťročnú úspešnú činnosť tejto druhej najpočetnejšej novinárskej organizácie. Vyzdvihli jeho pôsobenie na poste šéfredaktora novín Slovenský rozhľad, ktoré vychádzajú už osemnásty rok. Oslávencovi želali do ďalšej etapy tvorivého života dobré zdravie, mnoho vytrvalosti a elánu.

                                                                                     Dr. Vladimír Dobrovič

Foto: Ivan Paška 

Mgr. Štefan Nižňanský, podpredseda ÚSN (vpravo), Ing. Edita Dürrerová, predsedníčka ZSN a Dr. Vladimír Dobrovič blahoželajú PhDr. Jozefovi Kuchárovi

Mgr. Štefan Nižňanský, podpredseda ÚSN (vpravo), Ing. Edita Dürrerová, predsedníčka ZSN a Dr. Vladimír Dobrovič blahoželajú PhDr. Jozefovi Kuchárovi

Dr. Vladimír Mikunda, Julius Handžarík a Ing. Edita Dürrerová

Dr. Vladimír Mikunda, Julius Handžarík a Ing. Edita Dürrerová

PhDr. Ivan Paška, člen rady ÚSN

PhDr. Ivan Paška, člen rady ÚSN

Mgr. Milan Blaha, člen rady ÚSN

Mgr. Milan Blaha, člen rady ÚSN