Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Zachovávať pamäť na Povstanie a chrániť česť bojovníkov proti fašizmu – Vladimír Dobrovič

Preletom leteckej techniky Ozbrojených síl Slovenskej republiky a pietnym aktom kladenia vencov začali 29. augusta dôstojné celoštátne oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Na čele sprievodu, tak ako aj po iné roky, boli priami účastníci SNP a 2. sv. vojny, ktorí so zbraňou v ruke sa postavili na obranu našej vlasti proti nemeckým nacistom, fašistom, ako aj ich prisluhovačom. 

 

Vence vďaky položili traja najvyšší ústavní činitelia, prezidentka SR Zuzana Čaputová, predseda NR SR Andrej Danko a predseda vlády SR Peter Pellegrini, delegácie poslancov národnej rady a vlády SR, viacerí významní zahraniční hostia, diplomati, zástupcovia miestnych samospráv a štátnej správy, a, samozrejme, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v príhovore k účastníkom v prvom rade poďakovala „všetkým, ktorí pred trištvrte storočím našli v sebe toľko sily, odhodlania a odvahy, že so zbraňou bojovali za spravodlivú a posvätnú vec. V hlbokej úcte sa pred vami skláňam. Riskovali ste svoje životy v boji za zachovanie ľudskosti, za záchranu európskej civilizácie, za svoju vlasť a slobodný život jej obyvateľov. ...Pravda je taká, že ste sa zaslúžili o vlasť mierou najvyššou. ...Zaslúžili ste sa o republiku spôsobom, na ktorý sú už tri generácie právom hrdé,“ s úctou k ním sa vyjadrila prezidentka.

Predseda NR SR Andrej Danko v príhovore ocenil, že na oslavách boli zastúpené delegácie takmer všetkých národov, ktoré sa pred 75-timi rokmi so zbraňou v ruke a nebývalou odvahou postavili krvavým fašistickým hlavniam. Osobitne vyzdvihol prítomnosť predsedu Senátu Parlamentu ČR Jaroslava Kuberu, predsedu Poslanecké snemovne Parlamentu ČR Radka Vondráčka, podpredsedu senátu Poľskej republiky pána Pekaa osobitnú hrdosť vyjadril nad účasťou svojich priateľov, senátorov a poslancov z Ruskej federácie, ktorí prišli  pod vedením podpredsedov pána Umachanova a pána Petra Tolstého.

 

„SNP je spojené s množstvom významných osobností, som však presvedčený, že jednej z nich by mala patriť osobitná pozornosť. Je to osobnosť, ktorej život bol plný úspechov, ale aj pádov. Plný sklamaní a to najmä z blízkych, ktorí ho na miesto uznania zavreli v 50-tych rokoch do väzenia. Je to jeden z hlavných predstaviteľov SNP, dlhoročný prezident republiky, výnimočný človek plný odhodlania. Doktor Gustáv Husák. Na jeho životnom príbehu sa učme, pozorujme, aké vrtkavé sú medziľudské vzťahy, aká vrtkavá je sláva,“ pripomenul predseda slovenského parlamentu. Súčasne vyzval občanov, aby nikdy „nezabúdali na to, ako sa dá jednoducho v živote zísť zo správnej cesty.“ Aby „nepodľahli fašistickému, ani liberálnemu extrémizmu.“

 

K účastníkom protifašistického odboja sa prihovoril aj predseda vlády SR Peter Pellegrini: „Mnohí z nás si dnes nevieme predstaviť, že sa tvárou v tvár smrti rozhodne niekto povýšiť boj za slobodu a princípy nad svoj vlastný život. Zviedli ste existenčný zápas so zlom. Vďaka vám bolo vtedajšie Československo prijaté medzi víťazov 2. sv. vojny a vďaka vám sa skončilo najhoršie hromadné zabíjanie, aké kedy svet spoznal. Sláva vám a česť pamiatke všetkým vašim kamarátom, ktorí tu dnes už nie sú medzi nami.“ Prítomných vyzval, aby nezabudli „do čoho sa títo statoční ľudia pustili. A skúsme si predstaviť situácie, ktoré oni a ich súpútnici museli vtedy zažívať. Že vám z ničoho nič zabúchajú na dvere gestapáci a odvedú vám otca, starého otca či synov a niekde na lúke ich všetkých bez príčiny povraždia. Že do dediny z ničoho nič vpadne fašistická banda a začne strieľať na každého, aj na ženy a deti, ktoré umierajú pod dávkami zo samopalov. Že len tak z rozmaru popravia traja ožratí nacisti človeka tak, že ho rozrežú pílou na gátri, ako to urobili po tragických udalostiach v Kališti,“ pripomenul P. Pellegrini.

 

„Ako celý svet užasol nad hrdinstvom Sovietskeho zväzu, ktorý pod Moskvou a v Stalingrade zvíťazil nad dovtedy neporaziteľnou hitlerovskou vojenskou mašinériou, tak i my obdivujeme SNP – ozbrojené povstanie, historicky zaradené ako druhé najväčšie v okupovanej Európe a nedovolíme spochybňovať a prekrucovať jeho štátotvorný význam v našich moderných dejinách. Upevnenie protihitlerovskej koalície ZSSR, USA, Veľkej Británie a Francúzska zreálnilo možnosť zvíťaziť nad fašistickým Nemeckom, Japonskom a ich spojencami a odvrátiť hrozbu dejinnej svetovlády totality, fašizmu a rasizmu v plánovanom novom svetovom usporiadaní. Preto i dnes po 75 rokoch vidíme, že SNP dôstojným a zásadným spôsobom ukázalo, že slovenský ľud sa zachoval čestne a statočne a pridal sa do jednotného frontu s pokrokovým medzinárodným spoločenstvom, s úsilím o obnovenie svojej štátnosti v rovnoprávnom štáte Čechov a Slovákov,“ v príhovore zdôraznil podpredseda ÚR SZPB generál Igor Čombor. Pripomenul pomoc státisícov občanov Slovenska, ktorí svojimi činmi a postojmi pomáhali povstalcom. „Slovenský zväz protifašistických bojovníkov s 19-tisícovou členskou základňou pokladá si za povinnosť dôsledne zachovávať pamäť na Povstanie a chrániť česť bojovníkov proti fašizmu.  A vlastenectvo a národnú hrdosť prenášať na ďalšie generácie. Tým si najviac uctíme i žijúcich posledných 500 priamych účastníkov vzácnych svedkov Povstania,“ vyzval podpredseda ÚR SZPB.

 

Sprievodné programy osláv

Novinkou tohtoročných osláv bola multimediálna výstava o SNP, slávnostná vojenská prehliadka, večerný galaprogram s ohňostrojom a videomappingom.  K dispozícii bola aj mobilná pošta s poštovou známkou k 75. výročiu SNP.

 

Samozrejme, poobede bola pre všetkých sprístupnená bezplatne expozícia Múzea SNP.

 

foto: Vladimír Dobrovič