Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Západ umiera spolu so svojimi Bohmi – Daniel Bachát

Keď mladý slovenský poslanec tvrdil, že Ježiš Kristus bol komunista, nepovedal nič nového. V časoch komunizmu mi rodák z dediny, akademik SAV a veľký ideológ marxizmu leninizmu o tom celkom vážne vysvetľoval, že v akademickej obci sa o tom diskutuje, ibaže Moskva s tým má problémy a zatiaľ nedala pokyn na  ten druh teórie. Inak tento akademik bol v mladosti veľmi  aktívny pomocník nášho pána farára a Bibliu prečítal nie jeden raz. Mladý slovenský poslanec pri argumentácii použil termín z Biblie, že skôr prejde ťava uchom ihly, ako sa boháč dostane do Kráľovstva nebeského. Ak by sme túto teóriu  prijali, tak by sme museli vylúčiť Trumpa z uchádzania sa post prezidenta USA, ale aj  zvoleného slovenského prezidenta, lebo veď prezidentský úrad je už kus Kráľovstva nebeského na Zemi.

 

Nedávno Dennis Prager  v komentári  periodika The American Conservative, ktorý založil Patrick Buchanan, bývalý  kandidát na post amerického prezidenta a známy novinár, napísal veľmi zaujímavú úvahu, kde píše, že „väčšina konzervatívnych novinárov ma sekulárny pohľad na svet“. Podľa názorov týchto sekulárnych komentátorov „Amerika je schopná prežiť  aj smrť Boha a  náboženstva“, ale ako tvrdí  Dennis Prager, títo komentátori sa veľmi mýlia. A posledné polstoročie mu dáva za pravdu. Náboženstvá národov, ich viera vytvára ich kultúru a ich kultúra vytvára ich civilizáciu. A keď zomiera viera, zomiera aj kultúra, zomiera aj civilizácia, národy začínajú vymierať. A toto  nie je náhodou  najnovšia história Západu?

 

Sme svedkami zaujímavého úkazu, ani jedná nácia na Západe nemá taký koeficient pôrodnosti, ktorý by mohol odvrátiť zánik jednotlivých národov. A tak koncom tohto storočia iné národy a iné kultúry budú o veľkej miere zaľudňovať Starý kontinent, teda Európu. V čase keď sa prudko znižuje počet obyvateľov - či sú to už Rusi, Nemci, Angličania a ďalší, podľa prognóz OSN za 34 rokov sa  počet obyvateľov zvýši dvakrát a prevýši počet 2 miliárd.

 

Čo sa vlastne stalo so Západom? Aj nad tým sa zamýšľa Patrick Buchanan v The American Consevative a cituje G. Chestertona, ktorý povedal: Keď ľudia prestávajú veriť v Boha, to neznamená, že prestávajú veriť vôbec, takže uveria hocičomu.

 

Keď predstavitelia európskych elít prestali veriť v kresťanstvo, začali sa obracať k tým ideológiám , ktoré doktor Russell  Kirk nazval „sekulárnym náboženstvom“.  Tieto „sekulárne náboženstva“, ako marxizmus-leninizmus, fašizmus, nacizmus pobláznili srdcia a rozum miliónov ľudí, ale v 20. storočí sa ukázali medzi tými Bohmi, ktorí utrpeli neúspech. Teraz sa človek na Západe obracia k novým náboženstvám – egalitarizmu, demokratizmu , kapitalizmu, feminizmu, OneWorldizmu, enviromentalizmu. Tieto nové náboženstvá dávajú zmysel pre mnoho miliónov ľudí, ale nie sú  adekvátnou zámenou tej viery, ktorá vytvorila Západ.

 

Patrick Buchanan tvrdí, že tieto náboženstvá nedajú človeku to, čo mu dávalo kresťanstvo, príčiny nielen pre život a smrť, ale aj morálny kódex života s prísľubom, že človekom prežitý život sa obráti v život večný. Ona aj islam má takéto prísľuby. Sekularizmus niečo podobného človeku ponúknuť nemôže. Tu má P. Buchanan pravdu, lebo keď sa pozrieme stáročia naspäť, keď po páde Rímskej ríše Západ prijal kresťanstvo ako vieru, ktorá stála nad všetkým ostatným, ako vieru, ktorej zakladateľom bol Syn Boží, tu možno nájsť základy budovania západnej civilizácie, ktorá dosiahla svoj vrchol a dominovala väčšine sveta. Buchanan hovorí o Amerike, ktorá priniesla istotu pre svet v ľudskej dôstojnosti a hodnotách a tiež nezameniteľnosti ľudských práv a to všetko je v kresťanstve, učenie ktorého hovorí, že všetci sme deťmi Božími .Tu by s ním bolo možné celkom  pokojne polemizovať, lebo pri likvidácii pôvodného obyvateľstva  USA, teda Indiánov, nebola žiadna dôstojnosť, ani hodnoty a ani ľudské práva a ukázala sa, že nie všetci sme deťmi Božími  /len podotýkam, že bolo vyvraždených a v bojoch zomrelo takmer sto miliónov Indiánov/. Ale Európa v tom nezaostávala, či už to bola Veľká francúzska revolúcia, či ďalšie masakre, či už mene Boha, alebo nie. Jedno je však isté, viera dala základ rozvoju západnej civilizácie a dnes strata viery prispieva k jej úpadku, či je to v USA alebo v Európe.

 

Tento úpadok možno pozorovať aj na príklade migračnej vlny. Veľké západné impéria prestali existovať a deti predtým utláčaných národov prekračujú Stredozemné more, aby nanovo osídlili metropoly, obyvateľstvo ktorých ostarlo a vymiera.

 

Sekularizmus nemá odpovede na naliehavé otázky západnej súčasnosti, kde obrovsky klesá pôrodnosť, viac ako polovica detí sa rodí mimo manželstva, tisíce ľudí zomiera na SPID, rastie počet samovrážd, alebo vrážd z použitia drog. Táto duchovná bolesť Západu, strata viery, je už ako sa ukazuje - nezmeniteľná. A Západ naozaj umiera so svojimi Bohmi.

 

Už je teda jasné, prečo sa títo sekularisti všetci ako vlci vrhli na Rusko. Ruský prezident V. Putin ako jediný celkom pragmaticky zareagoval na smrť marxizmu-leninizmu a pochopil čo znamená pre Matičku Rus kresťanstvo. Aj preto možno v Rusku zaznamenať veľký návrat k pravoslávnej viere a aj  jej návrat morálnych kódexov do ruských zákonov.

 

No a mladý slovenský poslanec reagoval na šéfa ruských komunistov Zjuganova, ktorý so svojou stranou v stále kresťanskejšom Rusku stráca pôdu pod nohami a snaží sa vrátiť komunistom stratené pozície. Ježiš Kristus teda komunistom nebol, pravdou je len to, že všetci sme deťmi Božími a mali by sme vyznávať hodnoty viery a prenášať ich do života, aby sme vo svojom živote a viere pokračovali aj vo večnosti.