Zákon o športe môže zdravotníctvo pripraviť o milióny – TASR

Bratislava 31. júla (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR a zdravotné poisťovne nesúhlasia s návrhom zákona o športe, pretože rezort pripraví o milióny. Navrhujú z neho vypustiť pre nich všetky nové povinnosti.

 

      Podľa zákona, ku ktorému sa skončilo medzirezortné pripomienkové konanie, by si mali zdravotné poisťovne zriadiť takzvaný prevenčný fond, z ktorého budú podporovať rozvoj športu. Posielať do neho majú 0,25 percenta z prijatého poistného. Z toho 80 percent pôjde na mimorozpočtový účet ministerstva školstva a 20 percent majú poisťovne použiť na podporu športu.

      "Zásadne s tým nesúhlasíme," potvrdili jednotne pre TASR. Sektor zdravotníctva príde týmto opatrením podľa ministerstva o viac ako desať miliónov eur. K návrhu dalo zásadnú pripomienku. "Požiadavka je neprijateľná vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu v zdravotníctve," píše MZ SR v stanovisku.

      Zdravotné poisťovne pripomínajú, že o takomto úmysle ich nik vopred neinformoval a dopad na rozpočet verejného zdravotného poistenia nie je v návrhu zákona vyčíslený.

      "Navrhli sme vypustiť všetky ustanovenia týkajúce sa novozadefinovaných právnych povinností zdravotných poisťovní," uviedla pre TASR Eva Ravingerová zo štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP).

      "Nerozumieme, prečo sa peniaze zo zdravotných odvodov, ktoré si platia občania, majú použiť na iné účely než zdravotnú starostlivosť," uviedol pre TASR PR špecialista poisťovne Dôvera Matej Štepianský. Pýta sa, či vznikne aj fond na podporu stravovania, keďže aj kvalita stravovania má vplyv na zdravie.

      Union ZP tvrdí, že zdravotné poisťovne by mali mať možnosť voľby preventívnych programov. "Prispievame napríklad na očkovania, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Tiež poskytujeme rôzne preventívne skríningy," informovala hovorkyňa Judita Smatanová.

      Zdravotné poisťovne sa spolu s MZ SR pozastavujú aj nad návrhom, aby boli športovci a športoví odborníci oslobodení od odvodov, zo zákona žiadajú vypustiť i to. "Štát platí poistné za osoby s ohľadom na ich sociálny status. Nepredpokladáme, že oni sú takouto sociálne odkázanou skupinou," uvádza ministerstvo. Štát hradí poistné za deti, nezamestnaných či dôchodcov.

      Spokojná s návrhom nie je ani Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP). "Považujeme za bezprecedentné, aby o rozpočte v pôsobnosti MZ SR rozhodoval iný rezort," konštatovala výkonná riaditeľa asociácie Katarína Slezáková.