Vykročme s patričnou dávkou zodpovednosti a žičlivosti – Jozef Kuchár

 

Zvykli sme si, že na prahu každého nového roka takmer pravidelne prijímame a propagujeme mnohé osobné želania a rôzne sľuby. Často znejú rôzne vinše a najmä predsavzatia, ktoré nikdy nesplníme a vôbec nám to neprekáža. Môžbyť preto, že nie sme dôslední, zodpovední a navyše nám veľmi chýba úcta k hodnote povedaného, či napísaného slova. Slova, ktoré hľadá nové impulzy, pomáha tvoriť, budovať, aj zveľaďovať základy slušnej spoločnosti a zároveň oživuje nádej na lepšie časy.

 

Z tohto aspektu sa pri prijímaní zámerov a cieľov do budúcich dní dobrý hospodár, úspešný podnikateľ, uznávaný vedec a všestranne vzdelaný učiteľ zamýšľa nad výsledkami a bilanciou uplynulého obdobia. Pozorne vníma, čo užitočné a potrebné prinieslo, čo sa podarilo splniť a čo raz opäť ostalo iba v teoretickej rovine.

 

Osobné hodnotenie sa azda najviac týka našich politikov. Veď uplynulý rok bol rokom volebným, v ktorom mali dostatok príležitostí na sebaprezentáciu, sebachválu aj sebabičovanie za nesplnené sľuby.

 

Priveľa bolo takých, čo napriek nedostatočným vedomostiam, nesplneným plánom veľmi chceli byť aj v roku 2014 i po ňom poslancami, starostami i primátormi. Viacerí si trúfali na vysoké posty v Európskom parlamente aj na kreslo prezidenta Slovenskej republiky. Výrazná väčšina z nich sa ocitla na vedľajšej koľaji. Voľby potvrdili, že politika plná zloby, nereálnych zámerov, vzájomnej partajnej nenávisti, dlhodobo stojí na hlinených nohách v oblasti nízkej úrovne politickej a spoločenskej kultúry.

 

Rok, do ktorého sme vstúpili, bude opäť veľmi významným, okrem iného aj tým, že je rokom predvolebným. V jeho priebehu budeme svedkami vzniku nových strán, straničiek a rôznych zoskupení. Na scénu sa natlačia staré tváre v nových politických tričkách. Nikoho neprekvapia obrovské náklady na masovú predvolebnú kampaň, ktorá ani tentoraz nebude prebiehať v súlade s platným zákonom o voľbách. Všetci budú sľubovať a predkladať programy a návrhy plné fráz o tom, ako budú riešiť celospoločenské problémy a najmä tie, čo ich vinou pretrvávajú v našej spoločnosti.

 

Jedno je isté. Mnohí terajší poslanci veľmi dobre vedia, že keď v blížiacich sa parlamentných voľbách prídu o svoj mandát, stanú sa žalostnými postavami a trpaslíkmi na spoločenskej aj politickej scéne. Konkrétne činy a nie populistické prejavy, najmä tých politikov, čo takmer pravidelne zrádzajú program strán v ktorých sa politicky vyliahli a stali sa politickými turistami s batohmi plnými zloby a nenávisti, jednoznačne ukážu, akí ľudia v dnešných komplikovaných časoch žijú medzi nami. Akými morálnymi zásadami sa riadia tí, ktorí sa v boji o moc a peniaze neštítia ničoho a svojím konaním reprezentujú osobnú duchovnú biedu a prázdnotu.

 

Napriek všetkému, čo nás obklopuje a čaká, spoločným želaním všetkých slušných ľudí na prahu roka 2015 by malo byť, aby sa z nášho každodenného života a toho politického zvlášť, vytratila devalvácia hodnoty slova, závisť aj klamstvo. Aby sa dominantnými stali ohľaduplnosť, žičlivosť, úcta človeka k človeku i potrebné povzbudenie v boji za veci užitočné a spravodlivé. Len vtedy sa výrazná väčšina občanov našej vlasti stane ľuďmi dobrej vôle a optimistických perspektív.