Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Verejný prísľub Všeobecnej zdravotnej poisťovne – Vladimír Dobrovič

Verejný prísľub Všeobecnej zdravotnej poisťovne, že vráti zisk do systému je pozitívna informácia, ktorá určite potešila najmä jej poistencov, ktorí sú na zoznamoch čakajúcich na plánované operácie. Všeobecná zdravotná poisťovňa sa verejne zaviazala zdravotníckym zariadeniam, že im nad rámec zmluvne dohodnutého finančného objemu uhradí všetky operácie svojich poistencov, ktorí sú aktuálne na čakacích listinách. Podľa vyhlásenia Generálneho riaditeľa VšZP Marcela Foraiho, do konca tohto roka by na čakacej listine nemal zostať ani jeden jej poistenec. Tento pozitívny príklad jednoznačne podporuje myšlienku zavedenia jednej štátnej poisťovne a tým i zrušenia súkromných zdravotných poisťovní, ktoré odmietajú povinne dávať svoje zisky späť do zdravotníctva. Všeobecná zdravotná poisťovňa eviduje k septembru 2012 na čakacích listinách 6706 poistencov. Celková suma, potrebná na operácie pacientov na "čakačkách", predstavuje podľa prepočtov poisťovne približne 15,2 milióna eur. Hospodársky výsledok Všeobecnej zdravotnej poisťovne k 31. júlu 2012 bol zisk vo výške takmer 21 miliónov eur, poisťovňa ho vráti naspäť do systému. Prísľub je však časovo ohraničený do konca roka, keďže zmluvy so zdravotníckymi zariadeniami sú uzavreté do 31. decembra 2012. Podľa riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne by sa však uvedený prísľub mohol stať už súčasťou nových zmluvných podmienok s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Je to dobrá správa pre nás všetkých, pretože nikto z nás nemôže dopredu vylúčiť, že v budúcnosti bude jeho zdravie závisieť na včasnom operačnom zákroku.
Vladimír Dobrovič