Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

VEREJNÁ TRIBÚNA: Snahy o deštrukciu celoštátnej stratégie ľudských práv sú poľutovaniahodné – TASR

 

Bratislava 19. júna (TASR) - Rezort diplomacie považuje za nekorektné a kontraproduktívne, že aj napriek dostatočnému niekoľkomesačnému priestoru na diskusiu sa v predvečer finalizácie celoštátnej stratégie ľudských práv, usilujú sa niektorí jednotlivci a skupiny o organizovanie kampaní proti prijatiu tohto dokumentu. "Názory všetkých, ktorí chceli prispieť ku konštruktívnemu dialógu v listoch, výzvach či osobných podnetoch, boli vypočuté," uviedol tlačový odbor ministerstva zahraničných vecí. Snahy o deštrukciu stratégie, o prekrucovanie jej obsahu, zmyslu a významu považuje MZV za poľutovaniahodné a priečiace sa posunutiu ľudskoprávnej agendy do 21. storočia pri rešpektovaní medzinárodnoprávnych záväzkov, ktorými je Slovensko viazané.

 

Na finálnu verziu stratégie sa vzniesla vlna nevôle, niektoré mimovládne organizácie úplne odmietajú jej aktuálnu podobu. Kritizuje ju tiež KDH, ako aj podpredsedníčka parlamentu Erika Jurinová (OĽaNO). Tá sa procesu prípravy stratégie zúčastňovala od jeho začiatku. Ako uviedla, drvivá väčšina pripomienok, ktoré vypracovala spolu so svojou poradkyňou a budúcou poslankyňou Jankou Šípošovou, sa do stratégie nezapracovala. "Išlo pritom o výsostne odborné záležitosti, týkajúce sa obetí násilia, zneužívania, trestných činov, katastrof a terorizmu. V súčasnom návrhu je pohľad na obete veľmi zúžený. Berie na vedomie len obete násilia na ženách a deťoch, dokonca len obete rodovo podmieneného násilia. Pritom v skutočnosti ide len o úzky výsek zo širokej témy pomoci obetiam, ktorej sa na Slovensku nevenuje stále dostatočná pozornosť," podčiarkla Jurinová.

     

Prekáža jej aj nevyváženosť príloh stratégie, kde sa neprimerane veľa priestoru venuje problematike LGBTI ľudí, pričom sa zabúda na väčšinovú populáciu a jej práva. "Ide napríklad o právo na slobodu slova, myslenia, prejavu, právo na slobodu vyznania, právo na ochranu života, či na spomínané obete násilia," konštatovala podpredsedníčka NR SR. Tlačový odbor MZV pripomína, že ľudské práva sú širokou a tematicky pestrou témou, v ktorej nie je možné dosiahnuť úplnú zhodu všetkých. Zmyslom stratégie je podľa MZV zakotviť celú problematiku do uceleného rámcového dokumentu, ktorý budú neskôr využívať konkrétne akčné plány ako svoj odrazový mostík. Ďalej má zmapovať stav ochrany a dodržiavania ľudských práv v SR a identifikovať oblasti, v ktorých je priestor na zlepšenie. "Tento cieľ stratégia plní. Jej zmyslom nie je nikomu nič vnucovať, je to programový dokument, ktorý popisuje súčasný stav a predstavuje východisko pre ďalšie diskusie," upozorňuje MZV.

 

Úlohu vypracovať Celoštátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských práv v SR si uložila vláda Ivety Radičovej ešte v roku 2011. Gestorom vypracovania dokumentu je minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, ktorý je zároveň predsedom ľudskoprávnej rady vlády. Jej príprava trvá už tri roky, pripomienkové konanie končí dnes, 26. júna ju  prerokuje ľudskoprávna rada vlády a do konca júna sa má dostať na rokovanie vlády.