VEREJNÁ TRIBÚNA: Slovenský rasizmus v Bruseli – Arpád Popély

Politický výkon aký podala slovenská europoslankyňa v Bruseli je vhodný niekoľkých poznámok. Ona je tam natoľko populárna, že jej výkon okrem niektorých slovenských médií nepostrehol nikto. Aspoň nie redaktori z vyspelejších členských krajín únie. Vyspelejších, nakoľko sú aj odborne vyspelí. Totiž je málo pochopiteľný dôvod, pre ktorý odborne tak zdatná slovenská europoslankyňa politicky konala proti svojej krajine a v ktorej bola zvolená do EP .Ide o to, že na udalosti z 19.6.2013 / zásah polície v Moldave nad Bodvou/, reagovala bez toho, aby mala v rukách hodnoverné dôkazy o príčine a následkoch zásahu. Prípadom sa osobne zaoberal aj splnomocnenec vlády pre rómske komunity osobne / viď obsah jeho Správy o udalosti pred výborom NR SR pre ĽP /. Ani poslanci výboru NR SR pre ľudské práva nedokázali jednoznačne určiť pravdivosť tvrdení oboch strán. Vláda SR zrejme má podklady o tom, prečo a ako akcia prebehla. V prípade zainteresovania OSN do prípadu sa dá predpokladať asi akú odpoveď dostane príslušný výbor tejto organizácie od vlády SR. Snáď pre ozrejmenie pamäti aj pani ombudsmanky SR treba pripomenúť, že čo sa zrealizovalo v priamy prospech rómskej komunity za bývalej vlády. Existujú o tom správy a dôkazy, ktoré vydali rómske organizácie , ale podrobne o prehmatoch v realizácii projektov v minulom období o tejto otázke sa podrobne zaoberala aj Správa organizácie OSN /UNDP/, so sídlom v Bratislave. Určite tiež vedela, že k riešeniu rómskej problematiky sa kompetentní ľudia z vtedajších ministerstiev sa ani len nedokázali stretnúť a nie rokovať o problémoch . Aj ľudskoprávnych na Slovensku. Z akého dôvodu vtedy pani ombudsmanka mlčala?

V týchto súvislostiach je možno zaujímavé si všimnúť aj aktivity europoslankyne na pôde EP. Keďže aktivity poslancov EP sa merajú podľa 6 kritérií – pani europoslankyňa exceluje v dvoch takých, ktoré s tvorbou legislatívy EP vôbec nesúvisia. Napríklad v tomto kalendárnom roku mala ústne vystúpenia 3, zato písomných mala podaných 176. Alebo , ako bolo uvedené v archívoch, v priebehu dňa 24.3.2013 – podala 24 písomných stanovísk.

My, domáci priaznivci správnych rozhodnutí poslancov EP – nezáleží na politickej frakcii – s údivom sme spozorneli najmä pri jej formuláciách a štylizácii v otázke o zásahu v Moldave nad Bodvou smerom k Európskej komisii: “Útok bol zjavne neadekvátny a policajná brutalita pravdepodobne pramenila z rasizmu voči rómskej komunite“, napísala. Teda, ak je niečo pravdepodobné, tak to nie je isté !!! A hrať sa so slovom rasizmus na pôde EP ... ??? To si nemôže hocikto dovoliť. Je možno predpokladať, že pani europoslankyňa sa chcela pripojiť k tej početne malej skupine politikov a odborníkov u nás, ktorí slušné správanie, poriadok a dodržiavanie zákonov pre všetkých , vysvetľujú ako rasizmus. Pritom práva, ale aj povinnosti všetkých občanov sú dané Ústavou SR. Ako napísala, za jej postup na Slovensku sa vraj posmievali. „Smejú sa iba z vlastnej zadubenosti, pretože o ťažkej situácii utečencov vo svete nemajú poňatia“ – uviedla. „A v otázkach ľudských práv, občianskej spoločnosti a komunitnej politiky ona kompromisy nikdy nerobila“- dodala. Už iba chýba, aby doplnila: ani vo vzťahu k rómskej národnostnej menšine. Možno by bola konkrétnejšia, ak by mala za suseda pri dome , alebo na záhradke, neprispôsobivého občana rómskej národnosti s rodinou. Lebo s prispôsobivými a s tými, ktorí sa chcú prispôsobiť, nie sú problémy.