VEREJNÁ TRIBÚNA: Rusíni sa znova ozvali – Ján Horár

Rokovaniu „Východné partnerstvo“ vo Vilniuse poslali Rusíni list v ktorom podmieňujú podpis asociačnej dohody s Ukrajinou udelenie autonómie Podkarpatskej Rusi. Argumentujú tým, že v roku 1991, keď bolo referendum po nezávislosti Ukrajiny, konalo sa aj referendum o autonómii Podkarpatskej Rusi, vyslovilo sa ZA takmer 80 percent obyvateľov Podkarpatskej Rusi. Rusínov ako národ uznáva 22 krajín sveta, žijú na Podparpatskej Rusi, na Slovensku, v Poľsku a v Srbsku. Polienko do ohňa priložila aj strana Jobbik, ktorá chce na Podparpatskej Rusi, v okolí Vinogradova, vyhlásiť tiež maďarskú autonómiu, argumentujú, že stamodtiaľ majú občania Ukrajiny najviac pasov zahraničných Maďarov, hoci sa to prieči ukrajinským zákonom. A Jobbik chce takto bojkotovať rokovania vo Vilniuse. Podkarpatská Rus bola súčasťou 1.ČSR, potom ju Beneš prepustil Stalinovi, ktorému sa ani týmto nezavďačil. Takže Rusíni majú historické právo na svoju vlasť. A že im tam šarapatia Maďari? Tým treba ukázať, kto je tam pánom a potom budú ticho. Tak ako na Slovensku, hoci provokovať budú donekonečna, orálnymi šabličkami.