VEREJNÁ TRIBÚNA: Pozor na pomoc – Dušan Konček

Európska únia rozhodla, aby už začali do jej krajín prúdiť tovary a produkty z Ukrajiny oslobodené od cla, čím by sa pomohlo Ukrajine v ťažkej ekonomickej situácii. Na tom by nebolo nič zvláštne, dokonca už sa objavili lastovičky, že kuracie mäso bude lacnejšie ako aj iné produkty. Nie vždy je lacnejšie aj lepšie a kvalitnejšie, to už vieme z rôznych akcií v našich obchodných reťazcoch. Ukrajinský trh je pre nás dosť neznámy, otázkou je či tovary a produkty budú zodpovedať našim či európskym normám. Pomerne laxný prístup Ukrajiny ku kvalite je známy, na tomto základe aj Rusko odmietlo niektoré druhy produktov z Ukrajiny. Práve v týchto dňoch bolo výročie havárie v Černobyle a je zvýšená radiácia sa dokáže uchovať roky, nehovoriac už o tom, že na Ukrajine nebola venovaná dostatočná pozornosť prieniku geneticky modifikovanej produkcie, či prieniku MONSANTO. Zvlášť to platí pre kukuricu či pšenicu, ergo výrobky z nej. Podobne je to aj s mliečnou produkciou. Je jasné, že väčšina výrobkov z Ukrajiny by sa mala dostať na trhy okolitých krajín, vrátane Slovenska. V strehu by teda mali byť kvalitári, inšpekcie potravín, pretože zo strany Ukrajiny to je jednoduché, ale pre prijímateľov to môže byť zložité. Pomoc je síce pekná vec, ale musí byť čestná z obidvoch strán, inak môže utrpieť spotrebiteľ a to by si nikto na plecia nevezme.