VEREJNÁ TRIBÚNA: Desiaty ročník súťaže Novinárska cena – možnosť aj pre online médiá

Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation (NOS - OSF) vyhlásila desiaty ročník súťaže Novinárska cena. Súťažné príspevky môžu prihlasovať do niektorej zo 14 kategórií autori, redakcie, vydavatelia, ale aj čitatelia, diváci, či poslucháči slovenských médií. Uzávierka súťaže je 31. januára 2014. Pre TASR to uviedla Barbara Horváthová z NOS - OSF.
Zdôraznila, že súťaž už desiaty rok upozorňuje na kvalitu práce novinárov a otvára diskusiu o stave a trendoch slovenskej žurnalistiky. „Sme radi, že novinári, novinárky, členovia porôt a odborná verejnosť vnímajú súťaž ako jedinečné podujatie, ktoré vytvára podmienky na hlbšiu reflexiu domácej žurnalistickej práce. Pri spätnom pohľade na výsledky uplynulých deviatich ročníkov vzniká zaujímavý prehľad zásadných káuz uplynulých rokov, ich opakovanie, prípadné doriešenie, či naopak odloženie na neurčito“, uviedla členka Rady súťaže Ľubica Stanek z Nadácie otvorenej spoločnosti.

"V Českej republike podľa nášho modelu vznikla česká Novinářská cena," upozornila Horváthová. Na Slovensku je podľa nej súťaž určená novinárom zo všetkých typov médií - printových, elektronických, online, celoslovenských i regionálnych. "Hodnotiť sa budú príspevky publikované alebo odvysielané v období od 1. januára do 31. decembra 2013. Podrobnejšie informácie a prihlášku do súťaže na www.novinarskacena.sk.“. Kategórie pre profesionálnych novinárov ostávajú rovnaké ako v minulom roku. Prihlasovať môžu reportáže, rozhovory a diskusie, regionálne príspevky, komentáre, analyticko-investigatívne príspevky, inovatívnu online žurnalistiku, fotografické reportáže a aktuality, a už tradične slovenské aj české kreslené vtipy, komiksy a karikatúry. Občianska žurnalistika má priestor v rámci kategórie najlepší článok uverejnený na blogu. "V tomto roku prvýkrát udelíme špeciálnu Cenu Google pre mladé talenty dátovej žurnalistiky. Študenti a mladí ľudia do 30 rokov môžu prihlasovať návrhy projektov ako analyzovať verejné dáta a nájsť v nich nové súvislosti prínosné pre verejnosť.
Víťaz získa 830 EUR.
Redakciám zároveň ponúkame možnosť aby so svojim tímom profesionálnych novinárov pomohli zrealizovať a zverejniť víťazný študentský projekt," uviedla Horváthová. Rada súťaže podľa nej udelí dve špeciálne ceny. Cenu otvorenej spoločnosti a Cenu Asociácie vydavateľov tlače (obe vo výške 1660 EUR). V každej zo 14 kategórií bude udelená cena víťazovi vo výške 830 eur. Výsledky súťaže budú známe do 30. apríla 2014.