Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

VEREJNÁ TRIBÚNA: Bude to aj v prospech majority – Arpád Popély

V jednom z predchádzajúcich článkoch na týchto stránkach som sa zmienil o opatreniach vlády SR, ktoré prijala v rámci novely antidiskriminančého zákona. V týchto súvislostiach možno konštatovať, že spomínaná novela tvorí vlastne súčasť novej Rómskej reformy a svojím spôsobom ju doplňuje. Až na to, že v Reforme pribudol pojem "vymožiteľnosť práva".Tento pojem sa doposiaľ ani len okrajovo nespomínal v žiadnej zo "stratégií", ktoré na Slovensku boli niekedy vytvorené. Bol to jednoducho neznámy pojem....

Ďalším novým pojmom v novej Reforme je " oblasť podporných politík". Verejnosť dnes ešte nevie ani predpokladať čo bude obsahom tejto oblasti. Som však presvedčený, že plne zapadne do mozaiky pripravovaných reforiem a následných , z toho vyplývajúcich legislatívnych zmien a bude reálne naplňovať to, čo v názve má. Dá sa predpokladať, že pôjde o najdôležitejší element Reformy, a tým je definícia konkrétnych zodpovedností a konkrétneho financovania. Bude to veľmi dôležitá oblasť :
- Pretože, ako uvádza aj jeden renomovaný odborník a ekonóm na túto problematiku u nás, najnovšie geografické výstupy ukazujú, že v lokalitách, kde žijú Rómovia, začína byť majorita minulosťou a nastupuje rómska budúcnosť.
- Pretože, ako ďalej uvádza analýza inštitúcie OSN so sídlom Bratislave na túto problematiku, v aktuálnom plánovacom období najvyšší príspevok na jedného občana rómskej národnosti v SR získali projekty v Trenčianskom kraji, kde žije len 1,5 percenta Rómov. Projekty v tomto kraji boli zamerané na pomoc 8433 príjemcom, dvojnásobne prevyšuje počet tamojších Rómov...

Aj čitateľ týchto riadkov je presvedčený, že na Slovensku je treba nevyhnutne a promtne uviesť a realizovať v praxi skutočnú Rómsku reformu? Pretože všetko ostatné u nás zlyhalo. Myšlienky o službách s vysokou pridanou hodnotou a tvorbe pracovných miest pre vysoko kvalifikovanú pracovnú silu už akosi idú mimo reality. Je dokázané, že kým vyspelá Európa dokáže zamestnať takmer polovicu ľudí so základným vzdelaním, Slovensko iba 15 percent. Doslova varovným je zistenie, že medzi rokmi 1998 - 2008 u nás zaniklo 100 tisíc pracovných miest pre ľudí so základným vzdelaním. Vláda SR chce vytvárať pracovné miesta pre nízkokvalifikovaných, resp.nekvalifikovaných občanov. No predstaviteľ rómskych mimovládnych organizácií z nemenovanej nadácie šíri informácie - aj ich publikoval - že zavedenie verejnoprospešných prác na vidieku je administratívne príliš náročná pre starostov... Bolo by od neho fér, aj od nadácie, keby konkrétne uviedli, starostom ktorých obcí či miest s rómskou komunitou na Slovensku je zavedenie verejnoprospešných prác administratívne náročná práca.