Veľké srdcia sa prejavujú veľkými činmi – Milan Országh

 

 

„Nie je v našich silách písať príbehy so šťastným koncom, ale určite je v našich možnostiach uľahčiť každodenný život ťažko skúšaným a zmierniť nepriazeň ich osudu!“

Týmito slovami charakterizoval predseda Prešovského samosprávneho kraja  Peter Chudík úvod jubilejného 10. ročníka benefičného bowlingového turnaja o Putovný pohár predsedu PSK, ktorý sa za účasti 24 družstiev uskutočnil v Prešove pred niekoľkými dňami. Okrem družstva samosprávneho kraja sa tejto dobročinnej športovej akcie zúčastnili výbery miest Prešov, Stará Ľubovňa, Humenné a Svidník, Prešovskej univerzity, regionálnych novinárov, zvyšok tvorili reprezentácie podnikov pôsobiacich na území prešovského kraja.

 

Celková suma štartovného, vo výške 9 tisíc € bola rozdelená po tisícke  medzi deviatich konkrétnych príjemcov z rôznych kútov Prešovského kraja. Rodín i jednotlivcov, ktorých neprajný osud vohnal do ťažkých životných situácií. Spoločný menovateľ ich života je definovaný ťažkými zdravotnými komplikáciami. Napríklad, vo Vranove nad Topľou pomôže táto tisícka Adamkovi a Miškovi k získaniu senzora na snímanie glykémie a k úhrade dopravných nákladov do špeciálnej škôlky. Imko a Ellka zo Sabinova za ňu získajú schodolez a kyslíkový koncetrátor, Táničke z Lukova uhradí táto čiastka špeciálny liečebný pobyt, imobilný športovec Janík zo Sniny využije tisícku na to, aby sa mohol zúčastniť domácich i zahraničných súťaží. A tak ďalej, jeden ťažký život vedľa druhého.

 

Spomenuli sme, že išlo o jubilejný 10. ročník benefičného turnaja o Pohár predsedu PSK. Počas prvej dekády jeho existencie pomohol 42 ťažko skúšaným ľuďom čiastkou 48 tisíc €. Na východe Slovenska je aj napriek silnej chudobe ešte stále dosť ľudí s veľkými a prajnými srdcami, ktoré sa prejavujú veľkými činmi. 

Predseda PSK Peter Chudík (vzadu v strede) s rodinami, ku ktorým smeroval výťažok bowlingového turnaja

Predseda PSK Peter Chudík (vzadu v strede) s rodinami, ku ktorým smeroval výťažok bowlingového turnaja