Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Veľká budúcnosť kempingovej a karavanovej turistiky – Vladimír Mezencev

TRADIČNE SPÁJA ŠTÁTY I KONTINENTY

Camping a caravaning síce nepatrí medzi športy, ktoré sledujú milióny fanúšikov na televíznych obrazovkách, ako napríklad seriál F1, ale má tradičné dôstojné miesto v motoristickom športe, konkrétne mototuristike. V súčasnosti je aj u nás významnou súčasťou cestovného ruchu, veď na Slovensku máme až 41 kempingov, ktoré sú členmi Slovenskej asociácie campingu a caravaningu /SACC/. Tých ďalších je vyše sto! V susednom Česku viac ako tisíc... Všetky poskytujú zamestnanie ľuďom z okolia, okrem toho ich pravidelnými návštevníkmi sú motoristi a turisti z cudziny, ktorí takto na Slovensku za rôzne služby nechávajú solídne finančné čiastky. Pritom sa ani nechce veriť, že táto organizovaná forma motorizmu a turistiky má na Slovensku práve 6O rokov.  Napriek tomu sa nám často zdá, že karavany a kempingové vozidlá využívajú k poznávaniu Slovenska predovšetkým cudzinci, veď v minulosti našincov takmer nebolo vidieť. Akurát sme nevedeli pochopiť, že auto s karavanom s holandským evidenčným číslom sme mohli stretnúť v najodľahlejších kútoch našej domoviny. Aj v takých, o ktorých sme si mysleli, že nie sú z pohľadu cestovného ruchu ničím zaujímavé, ale až cudzinci nás presvedčili, že po výstavbe infraštruktúry a vytvorení potrebných služieb môžu byť pekným zdrojom príjmov, vtedy pre nás ešte stále pociťujúcich nedostatok tzv. tvrdých mien.

Slovenskí vyznávači tohto športu však už v 60-tych rokoch minulého storočia sa zúčastňovali na najvýznamnejších medzinárodných podujatiach, akými sú pravidelné FICC rallye. Jej 87. ročník práve skončil v nedeľu 4.augusta v Berlíne. Do bohatých dejín tohto podujatia dvakrát vstúpili aj Vysoké Tatry. Už bývalé spoločenské zriadenie venovalo FICC rallye veľkú pozornosť o čom svedčí aj to, že v poradí 35. ročník FICC rallye sa v roku 1974 uskutočnil v Tatranskej Lomnici, kde bol kvôli tomuto podujatiu vybudovaný moderný autokemping, ktorý spĺňal požiadavky aj najnáročnejších účastníkov zo západnej Európy. Pod končiarmi Vysokých Tatier sa pre veľký úspech FICC rallye uskutočnil aj v roku 1991, bol to v poradí už jej 52.ročník. Žiaľ, samostatná Slovenská republika zatiaľ nemôže byť organizátorom ďalšej FICC rallye. Prečo? Z veľmi jednoduchého dôvodu. Objekty autokempingu FICC v Tatranskej Lomnici sú tak zdevastované a rozkradnuté, že z nich zostali iba betónové základy. Teda všetko, čo sa dalo odniesť sa odnieslo... V súčasnosti v SR nemáme vyhovujúci autokemping, v ktorom by sa dalo zorganizovať takéto podujatie svetového významu.

 

TRADIČNE DO PIENIN

Kalendár najvýznamnejších podujatí SACC na tento rok pozostáva z 21 akcií na území Slovenska, z toho až 5 je pleciach organizátorov veľmi agilného CCC /Camping caravaning club/ WAGON SLOVAKIA – Zdravotník Košice. V týchto dňoch vrcholia prípravy 22.DAHLIE RALLYE v autokempingu Goralský dvor v Haligovciach, teda doslova na skok od rieky Dunajec a majestátnych Troch korún v slovensko-poľskom pohraničí. Zaujímavé, že toto podujatie sa zrodilo na zraze v Poľsku, na ktorom jeden z jeho účastníkov z Česka navrhol usporiadať stretnutie karavanistov z Poľska, Česka, Maďarska a Slovenska. Na zraze, ktorý bude v dňoch 30.augusta – 3.septembra 2018 sa zídu vyznávači karavaningu z Poľska, Maďarska, Česka, Slovenska, Chorvátska, Nemecka, Rumunska, Bulharska a Ukrajiny. Pripravený program je naozaj zaujímavý. Exkurzie do Starej Ľubovne, Kežmarku, kaštieľa v Strážkach, do poľskej Niedzici /pre zaujímavosť – rodiska Michala Dočolomanského/ doplnia rôzne športové súťaže, vystúpenia folklórnych súborov rôznych národností a etnických skupín, ktoré žijú v Pieninách a ich okolí. Na týchto stretnutiach sa však aj pracuje: riešia aktuálne problémy v motoristickom hnutí a prijímajú sa rôzne opatrenia a návrhy, ktoré majú slúžiť k zlepšeniu a spestreniu organizácie rôznych podujatí a súťaží, ako aj výrobcom karavanov a obytných áut.

Táto súčasť mototuristiky nie je na Slovensku okrajovou záležitosťou. Veď podľa oficiálnych informácií z policajných zdrojov je u nás evidovaných 5182 obytných prívesov, 19 obytných návesov a 2185 špeciálnych automobilov, ktoré sú zaradené medzi obytné autá. A čo naša stará dobrá Európa? Podľa dostupných podkladov federácie výrobcov karavanov je na našom kontinente 1 813 050 obytných automobilov a 3 934 550 obytných prívesov. Iba v minulom roku pribudlo takmer 162 500 nových registrácií.

Na doterajších 21 ročníkoch sa zúčastnilo takmer 6 000 vyznávačov tohto športu, pričom 7 ročníkov sa uskutočnilo v Poľsku, po päť v ČR a na Slovensku a štyri v Maďarsku.