Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

V Bratislave dozrel čas postaviť pamätníky hrdinom povstania – Vladimír Dobrovič

Spoločne so šiestimi priamymi účastníkmi protifašistického odboja sme si v Bratislave pripomenuli 74. výročie SNP 27. augusta. Slávnostného zhromaždenia sa zúčastnili predseda vlády SR Peter Pellegrini, poslanci NR SR, členovia vlády, zahraniční diplomati, predstavitelia štátnej správy a miestnej samosprávy, členovia SZPB a v skromnom počte aj ďalší občania nášho hlavného mesta.

 

Premiér P. Pellegrini v príhovore pripomenul, že „SNP bolo zásadným prejavom rozhodnosti a vôle slovenského národa a jeho historickou chvíľou. Naši predkovia neprijali svoj osud pasívne ako pri viacerých iných zlomových momentoch, ale postavili sa na odpor jednej z najlepších armád sveta. Buďme im vďační za ich rozhodnutie, uctievajme si ich hrdinstvo a pripomínajme si pamiatku všetkých, ktorí za slobodu položili svoj život,“ vyzval.

 

SNP patrí k najsvetlejším stránkam našej novodobej histórie. „Slovenský národ sa zásadne dištancoval od totalitnej ideológie nacizmu a fašizmu,“ zdôraznil Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja. Veľká zodpovednosť pri zachovávaní tohto odkazu Povstania je podľa neho na verejných činiteľoch a na školách. „Pomáhajme mladej generácii vytvárať si svet skutočných hodnôt, ...tak, aby si vytvárala svet založený na úcte a na rešpekte k našim najlepším tradíciám," odkázal.

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal vzdal hold dvom generálom, ktorí za svoje nespochybniteľné vklady v boji za slobodu zaplatili životom. Dal pritom verejný prísľub, že ako primátor hlavného mesta bude konať a urobí všetko, „aby si hlavné mesto vedelo dôstojne pripomínať generála Jána Goliana a generála Rudolfa Viesta. Cítim, že dozrel čas postaviť pamätníky aj ďalším statočným hrdinom povstania,“ zaviazal sa primátor.

 

Predseda SZPB Pavol Sečkár sa v príhovore podrobnejšie venoval aj príprave, ktorá predchádzala samotnému povstaniu, vrátane konkrétnych aktérov Vianočnej dohody, na ktorej sa pred Vianocami v roku 1943 rozhodlo o celonárodnom odboji proti nemeckým fašistom a ich prisluhovačom. „Odkaz Povstania má pre nás aj novú dimenziu. Zachovávať pamäť a česť bojovníkov, nepoľavovať v boji proti nacizmu a fašizmu a všetkým jeho odrodám intolerancie a zachovať historické udalosti a tradície boja za národnú slobodu v SNP. ...Rozhodne musíme v spoločnosti brániť SNP, viesť našu mládež k jeho pochopeniu a zachovaniu jeho historického významu. Preto sa obraciame na učiteľov, aby v školách pravdivo vysvetľovali historické udalosti boja o národnú slobodu. Aby si našli čas na návštevu pamätných miest a pamätníkov,“ zdôraznil predseda SZPB.