V čítaní kníh v rámci EÚ nie sme tak zle – Ján Sliačan

PRIEMER EUROZÓNY – TO SME PRÁVE MY!
Či chceme, alebo nie, na Slovensku je v súčasnosti vážna kríza tlačených médií, teda novín a časopisov. To vieme už všetci, ktorí sa o tento problém zaujímame. V EÚ však pociťujeme aj menší záujem o čítanie kníh. Jednoznačne prednosť dostáva sledovanie televízie a internet. Spôsobuje to nielen samotný trend, ale v nemalej miere aj životná úroveň obyvateľov jednotlivých členských krajín. V tých, v ktorých je vyššia, ľudia prečítajú viac kníh. Ide predovšetkým o škandinávske štáty a Holandsko, najmenej čítajú na Malte, Bulhari, Gréci a Maďari. Kuriozitou je, že údaje o čítaní literatúry na Slovensku sú úplne rovnaké, než je priemer EÚ. Tak teda v Európskej únii ročne neprečíta ani jednu knihu 32% obyvateľstva, jednu až dve knihy prečíta 19% a viac ako päť kníh 37% občanov. Údaje o čítaní v SR už teda nemusíme uvádzať, lebo podľa Eurobarometra, ktorý v jednotlivých členských krajinách uskutočnil tento prieskum dohromady medzi 27 000 ľuďmi, sú úplne rovnaké, ako ukazuje štatistický priemer EÚ. Najviac sa číta vo Švédsku, kde iba 9% občanov ročne neprečíta ani jednu knihu, 11% prečíta jednu až dve, 14 percent tri až päť a dokonca až 65% Švédov ročne prečíta viac ako päť kníh! Za Švédmi nasledujú Holanďania, iba 14% z nich nevezme za rok do rúk ani jednu knihu, vo V. Británii však tak urobí už každý piaty obyvateľ krajiny. Najhoršia situácia je v Bulharsku, kde vôbec nečíta takmer polovica obyvateľov – konkrétne až 44 percent! Optimisti veria, že so skončením hospodárskej krízy sa čítavosť kníh v EÚ podstatne zlepší. Bodaj by mali pravdu!