V Česku vládne strach – Milan Országh

Súčasné dianie na politickej scéne našich západných slovanských susedov malo a má šokujúce stránky aj pre obyvateľov Slovenska. Rýchly spád udalostí odhalil v plnej nahote skutočnú tvár budovania „rozvinutej kapitalistickej spoločnosti“, začínajúcej skoncovaním s politickou diktatúrou a rýchlym vývojom (pravicovej) demokracie k diktatúre peňazí. Mimochodom, ani česká politická ľavica nemá čisté tričko, ale v tom problém súčasnosti netkvie.

Televízne spravodajstvá odhalili strednej Európe neuveriteľne ohyzdnú tvár súčasnej politiky, skorumpovanej až do morku kostí. Ba čo je ešte horšie, politici očividne a bez začervenania dokazovali, ako obrovsky je zdeformované ich myslenie. Už sa dokonca aj prestali tváriť, že je ich záujmom, aby pre spoločnosť vykonali niečo pozitívne iba preto, že sú vo funkciách, v ktorých by mali „slúžiť národu“. Peniaze, peniaze, peniaze a ich bezhraničná moc, to je hymna súčasných českých politických „žoldnierov“, slúžiacich práve peniazom a ich majiteľom. Českí politici majú dnes obrovský strach, pretože apolitická Rusnokova vláda začína čistiť český Augiášov chliev. V prípade jej aspoň čiastkových úspechov bude nad slnko jasnejšie, že súčasní politici nielenže nevedia, ale ani nechcú vládnuť k dobru štátu a spoločnosti. Že celá česká (a nielen česká) spoločnosť sa dostala do súčasného ťažko vyliečiteľného svrabu práve ich zásluhou. A teda, že táto skupina ľudí je pre českú spoločnosť neželaná a zbytočná. Že sú pre českú spoločnosť parazitmi, ktorí ju bezbreho vyciciavajú a systémovo vedú k morálnemu, hodnotovému i ekonomickému dnu.

Je nad slnko jasnejšie, že česká pravica s Němcovou na čele urobí všetko pre to, aby Rusnokov tím znemožnila, aby mu každú minútu hádzala pod nohy ďalšie a ďalšie polená. Veď zdeformované myslenie týchto ľudí im v tomto nezakrývane negatívnom a protinárodnom snažení nebude klásť žiadne zábrany a mantinely. Bojujú predsa o svoje korytá, o svoju nekontrolovateľnú moc nad 10 miliónmi obyvateľov štátu, nad ich životmi a majetkami. Verme, že prezident Zeman má túto šachovú partiu premyslenú až do posledného ťahu, ktorým dá politickému marastu a obludnej deformácii myslenia politikov konečný mat. Až chcú totiž Česi konečne pristúpiť k budovaniu aspoň čiastočne sociálneho a spravodlivého štátu (predovšetkým spoločnosti), musia tejto šialenej politickej oblude definitívne sťať hlavu svätováclavským mečom. Inak budú smerovať ku konečnej záhube. Nielen Česi, ale vlastne všetky európske národy, vymaniace sa z pút socialistickej diktatúry jednej strany, dali až príliš veľa priestoru silám, snažiacim sa o nadvládu nad nimi pod titulom budovania demokracie. Aj preto sa dnešného „českého príkladu“ obávajú peniaze celého sveta. A urobia všetko pre to, aby tento pokus o skutočnú demokraciu bez skorumpovaných politikov tvrdo zlikvidovali už v počiatočnej fáze. Dôkazom toho je aj rozhodnutie českej „spravodlivosti“, ktorá oficiálne prekvalifikovala korupciu v českom parlamente na legálny bartrový obchod. Myslíte, že takáto lumpáreň sa zrodila v hlave niekoľkých sudcov iba tak, z ničoho nič? Jednoducho, podľa nich, v mene politiky je dovolené všetko nemorálne. Dnes už oficiálne, zo zákona! Česi na čele so Zemanom by totiž mohli celému svetu ukázať, že politici sú na tejto zemeguli zbytoční a neželaní. A to už je zapeklitý problém, najmä pre peniaze. Tie sa teraz boja. Nielen v Čechách, ale prakticky na celom svete. A tvor, ktorý má strach, urobí všetko pre svoju záchranu...