V únii nemôžeme tolerovať porušovanie ľudských práv – Jaroslav Paška

Slovenská národná strana (SNS) ako jediná zo slovenských politických strán v Európskom parlamente prostredníctvom svojho zástupcu v EP a podpredsedu EFD group Jaroslava Pašku skritizovala 2. júla 2013 maďarského premiéra Viktora Orbána za nedemokratické spôsoby vládnutia. Bola to súčasť reakcií v rozprave EP o situácii v oblasti základných práv v Maďarsku.

Na porušovanie medzinárodných záväzkov Maďarska opakovane poukázala vo svojich posudkoch nie len Európska komisia pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátska komisia), ale svojimi rozhodnutiami ich potvrdil aj Európsky súdny dvor. Správa Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, spracovanej poslancom Rui Tavaresom po prvý krát histórii Európskej únie navrhuje spustenie rozsiahlych kontrolných, monitorovacích a donucovacích mechanizmov voči členskému štátu Únie pre porušovanie základných ústavných práv. Hlasovanie o tejto citlivej správe je sprevádzané rozsiahlymi lobistickými aktivitami z Maďarska. SNS prostredníctvom svojho zástupcu v EP takisto zdôraznila opakované a pretrvávajúce porušovanie základných ľudských práv, práva EÚ ako aj medzinárodných záväzkov Maďarska zo strany Budapešti a demokratické mechanizmy sú v Maďarsku potupne deštruované od roku 2011. Spravovanie krajiny štýlom Alexandra Lukašenka, či novodobých afrických vládcov však nemôže európske spoločenstvo v našom kultúrnom a civilizačnom prostredí dlhodobo tolerovať. Mocenské ovládnutie justície, či mediálneho priestoru bolo súčasne obrovskou stratou práv občanov Maďarska, ktorí tak prišli o právo na nestranné a objektívne posúdenie ich sporov, či o slobodný necenzurovaný prístup k informáciám. SNS v tejto súvislosti zdôrazňuje, že demokratický štát patrí všetkým jeho občanom, nie len hŕstke tých, čo vyhrali posledné voľby a preto treba všetky deformácie v Maďarsku postupne meniť. SNS zároveň pripomína, že práve v utorok 2. júla sa stretli predstavitelia slovenskej a maďarskej vlády v Budapešti. Napriek mnohým apelom ani tento raz nerokovali o problematike dvojakého občianstva a o vydaní zoznamu občanov, ktorým Budapešť udelila maďarské občianstvo, pričom títo môžu byť stále občanmi aj Slovenskej republiky.