Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Už je to štvrťstoročie – Arpád Popély

Áno, už skoro toľko času uplynulo odvtedy, keď sa aj na najvyšších vládnych miestach začalo uvažovať o riešení problémov rómskeho obyvateľstva na Slovensku. Bolo vypracovaných stovky strategických plánov, tisícky akčných plánov, pribúdali projekty a projekty a problém je stále tu v celej svojej nahote. Každá vláda prišla s vylepšením „ niečoho“ z tohto zložitého a nekonečného príbehu... No v nedávnych dňoch sa našiel ďalší tzv. odborník na túto problematiku, ktorý zaklína ľavicovú vládu pre to, že chce vytvoriť systém, ktorý by mal regulovať štátnu sociálnu dávku oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa tým, že oprávnená osoba bude musieť splňať niektoré základné kritériá slušnosti. Tie sú uvedené aj v Ústave SR a platí pre všetkých občanov Slovenska. Mať práva a ... povinnosti. Ak sa dieťa v škole bude správať neslušne, či nebude navštevovať školu, v súčinnosti školy a odboru sociálnych vecí sa z toho vyvodia dôsledky až vo forme zníženia detského prídavku, či rodičovského príspevku o 50%. Finančného príspevku, ktorý dnes svojím občanom dáva štát. A je vraj nemorálne a asociálne, ak si štát, ktorý dávky vypláca stanoví a j podmienky a pravidlá za akých to bude robiť. Mnohým „ expertom“ a „ odborníkom“ na rómsku problematiku sa to nepáči a nazývajú to premenou solidarity na obchod „ niečo za niečo“ ! Pritom určite veľmi dobre vedia, že sa to nebude týkať plošne všetkých občanov Slovenska. Vedia aj to, že tzv. problémové deti existujú, , často pochádzajú z vylúčených komunít a niekedy je aj nemožné rozumne sa dohovoriť s ich rodičmi.

Za to štvrťstoročie sa ešte nenašiel spôsob, nevytvoril funkčný systém, ktorý by postihoval ľudí žijúcich pod hranicou chudoby, ktorí páchajú drobné krádeže, robia neporiadok na verejných priestranstvách, rušia susedov či zanedbávajú deti a neposielajú ich do školy. Na riešenie problémov rómskej komunity má ísť v nasledujúcich siedmych rokoch 300 miliónov eur z eurofondov. Tie by mali byť rozdelené na 2 základné priority : infraštruktúru a ľudské zdroje. Na investičné projekty má ísť 250 miliónov eur. Z nich sa majú financovať najmä stavby komunitných centier, materských škôl, svojpomocná výstavba a podobne. Zvyšných 50 miliónov eur má ísť na ľudské zdroje, teda prácu a platy terénnych sociálnych pracovníkov, terénnych zdravotníkov, asistentov učiteľa a na vzdelávanie. Novému splnomocnencovi vlády pre rómske komunity zrejme prospelo, že jeho úrad je súčasťou jedného ministerstva, čo možno zaručí, že tieto peniaze sa nestratia v projektoch, ktoré s ľuďmi v osadách nemajú takmer nič spoločné. V máji tohto roku boli zverejnené výsledky auditu organizácie OSN na Slovensku, ktorý doporučuje dôslednejšiu kontrolu štátu aj pri aktivačných prácach – obce nevedia jasne povedať, čo robí 60- tisíc ľudí, ktorým štát posiela mesačne 63 eur... V okolitých štátoch sa prijímajú rôzne opatrenia, ktoré napomáhajú riešiť tieto zložité otázky. V Maďarsku, u našich južných susedov, parlament dňa 8.4.2013 schválil návrh zákona, v zmysle ktorého ak dieťa zanedbáva školskú dochádzku, resp. občania, ktorí neudržujú okolie svojho bydliska, môžu byť vylúčení z verejnoprospešných prác na 3 mesiace.