Tanec pre jedno leto – Dušan Konček

Tak sa našim českým bratom konečne podarilo dať dohromady vládu, ktorú odklepol aj pán prezident Zeman, čo sa samozrejme neobišlo bez smiešností, ktoré sú sprievodným znakom politickej scény od októbrových volieb. Pán nový premiér Sobotka tak rozkošne doplietol mená ministrov, že pán prezident si poriadne zgustol. Po menovaní si Čechách uvedomili, že tá Rusnoková vláda bez dôvery bola predsa len normálnejšia, ako bude táto, ktorá síce ešte dôveru tiež nemá, ale na pohľad je to neriadená strela. Novovymenovaný premiér už musí čeliť kauzám, lebo si účtoval cestovné z južnej Moravy do Prahy, kde aj býva. A nejde o malé sumy. K tomu sa pridružuje aj jeho podiel na predaji OKD v Ostrave. Minister financií Babiš sa stále potuluje po súdoch so svojim lustračným osvedčením, ktoré sa požehná služobným zákonom a tak mu môže byť rozhodnutie slovenských súdov ukradnuté. Kauze už čelí aj ministerka práce a sociálnych vecí a na rade sú aj ďalší, napríklad humanitárny podpredseda vlády Dienstbier, ohľadne dodatku k Lisabonskej zmluve, ktorú vybojoval V. Klaus a nový podpredseda vlády ho chce zrušiť a tak otvoriť údajne Benešové dekréty. Nový premiér to nebude mať ľahké ani o svojej strane ČSSD, lebo akosi sa z programu vytratili cirkevné reštitúcie, čo bol leitmotív strany pred voľbami. Prezident Zeman nakoniec hodil „krokodíla“ obrazne povedané do vody, ale ten asi ďaleko po Labe nedopláva. Vyzerá to skôr na vládu, ktorá nemá vo výhľade dlhé trvanie, skôr sa zdá, že bude tancovať len jedno leto. Podnikatelia Babiš a Bakala ovládajú mediálny trh, ale ak dôjde k vzbure novinárov, potom sa majú na čo tešiť. Našim najbližším susedom naozaj niet čo závidieť, „stabilita“ im naozaj nehrozí a na Slovensku musíme robiť všetko preto, aby sa nestabilita nepreniesla aj k nám, tak zo Západu, ako aj z Východu a nepretečie veľa vody Dunajom a začnú podkurovať aj z Juhu.