Svedectvo veliteľa, pozoruhodné dielo – Jozef Kuchár

Po hodnotnej a pútavej publikácii Cesta na Olymp (2013) svojím obsahom zameranej na históriu, úspechy, víťazstvá aj pády lyžiarskeho športu v stále významnom a dominantnom Armádnom športovom klube Dukla Banská Bystrica sa v týchto dňoch na pulty našich kníhkupectiev dostáva ďalšia zaujímavá, podnetná a faktami naplnená kniha o problematike športu pod názvom Svedectvo veliteľa.

 

Skúsený dlhoročný publicista a spisovateľ, bývalý aktívny športovec PhDr. Jozef Mazár opäť sústreďuje pozornosť na vyše päťdesiatročnú históriu športu v spomínanom armádnom klube. Do centra jeho pozornosti sa dostávajú najvýraznejšie osobnosti, ktoré prispievali k rozvoju viacerých športových odvetví a úspešne reprezentovali československý a slovenský šport. Autor chce prispieť svojim pozoruhodným dielom k hlbšiemu poznaniu celkovej činnosti klubu a jeho reprezentantov nielen na širokom športovom ale aj spoločenskom poli na domácej aj zahraničnej scéne.

 

Jozef Mazár sa už dávnejšie zaradil do skupiny autorov, ktorí sa kvalifikovane a dôsledne zaoberali a zaoberajú problematikou športu. Jednoznačne to potvrdzuje obsah jeho šestnástich kníh, z ktorých viaceré sú hodnotnou súčasťou slovenskej literatúry. V tej novej stvárňuje dôležité vývojové etapy života, obetavej a cieľavedomej činnosti trénerov, funkcionárov a hlavných aktérov, ktorí sa podieľali na mnohých výrazných úspechoch a zapísali sa na popredné miesto do bohatej kroniky športového armádneho klubu.

 

Aktuálnosť spracovaných faktov, rôznych názorov, ich dôsledná verifikácia zo strany autora, je priam unikátna. Veď kniha vznikla nielen na základe sprostredkovaného poznania, ale predovšetkým z vlastných osobných skúseností počas jeho pôsobenia  v klube a má trvalú hodnotu. Jej obsah potvrdzuje širokú znalosť a vzácnu schopnosť pôsobivo, konkrétne a zovšeobecňujúco stvárniť získané skúsenosti, osobné kontakty, ľudské charaktery, priateľstvá a rôzne osudy. Publikácia je prirodzeným rozvinutím Mazárových záujmov o vynikajúcich športovcov, o človeka. Zobrazuje proces vo vynaloženom úsilí na náročnej ceste k premenám, ktoré prinášajú nielen úspechy, ale aj potešenie z každodenného užitočného života. Veď bol pri mnohých kľúčových zápoleniach futbalistov, atlétov a maratóncov. Nebol iba prítomný, bol ich aktívnym účastníkom ako pretekár, aj dlhoročný futbalový rozhodca. Možno práve preto kniha ako celok prispieva k zvyšovaniu postavenia športovcov, trénerov, obetavých a odborne zdatných funkcionárov a všetkých, ktorí sa športu doslova upísali.

 

Toto konštatovanie mierou vrchovatou dokumentuje obsiahly publicistický rozhovor s PaedDr. Ivanom Čiernym, plukovníkom vo výslužbe, úspešným športovcom, trénerom, dlhoročným funkcionárom a predsedom Združenia olympijských klubov Slovenska. V súvislosti s touto osobnosťou je prepletená história športu a životy stoviek športovcov na Slovensku najmä olympijských víťazov Františka Kunza, Jozefa Pribilinca, Michal Martikána, Eleny Kaliskej, Anastázie Kuzminovej či Matej Tótha ale i nositeľov strieborných olympijských medailí, z ktorých treba spomenúť Jána Železného. Kniha prináša hodnotné prvky, ktoré spĺňajú požiadavky na ich zaradenie do významných citačných databáz aj odborných publikácií, čo nebýva pravidlom v knihách obdobného charakteru. Je ojedinelá aj nastoľovaním v súčasnosti veľmi potrebných filozofických a úvahových tém, ktoré prinášajú inovatívny prístup k zložitostiam športového života vo svete.

 

Rozhovor s Ivanom Čiernym obsahuje konfrontačnú ale naliehavo potrebnú analýzu na málo publikované nežiaduce praktiky Svetovej antidopingovej agentúry WADA, či ojedinelé, tiež s apolitickým športom nezlučiteľné, niektoré praktiky funkcionárov IAAF. Autor ich čitateľovi vhodne dopĺňa citáciou iných literátov, v tomto prípade amerického poeta a komentátora Nikkiho Giovaniho. Doterajšie aktivity dovoľujú Mazárovi hlbší prienik knihy k problémom ľudskosti u mnohých osobností vo vrstvení ich športovej úspešnosti i hodnotení ich vzťahu ku kolektívu nielen s logom Dukly. Opiera sa o skúsenosti a odbornosť úspešných trénerov akými sú Ivan Čierny, Jozef Martikán, Jiří Synek, Peter Benedik, Juraj Benčík, Jiří Valter, Peter Mráz, Anton Dragún a Jiří Vlček. Na spestrení obsahu sa podieľajú aj vyznania Ivana Kováča, Pavla Blažeka, Martiny Halinárovej, Zdena Mikšovského.

 

Je to dielo, ktoré komplexne, so znalosťou problematiky, dokumentuje dejiny Dukly Banská Bystrica. Jeho rozsah (240 strán) prirodzene autora nútil vyberať, hodnotiť, takže nie všetci, čo by si to určite zaslúžili, napokon dostali dostatočné miesto aj priestor. Ale aj tak je to publikácia, ktorá je prehliadkou života športového klubu, jeho tvorcov aj najslávnejších osobností a súhrnom kapitol z jednotlivých športových odvetví a doslova informátorom poskytujúcim fakty od vzniku až po dnešok.

Autor aj v tomto prípade zvládol komunikáciu s recipientmi. Pozornosť čitateľa upútajú aj kvalitné fotografie Jána Miškoviča, Jána Súkupa st., Pavla Uhrína i Mareka Čecha.

 

Slovenská športová literatúra ešte stále napriek vynaloženému úsiliu, ktoré začali novinári a publicisti Imrich Hornáček, Pavol Kršák, Igor Mráz, Jozef Kšiňan, nemá veľa takých diel, ktoré by spĺňali všestranné náročné kritériá literatúry faktu. Táto kniha pravdepodobne rozšíri počet diel v slovenskej športovej literatúre.

 

„Kníh je na Slovensku veľmi veľa, ale skutočnej literatúry, aj tej športovej, je stále málo,“ napísal toť nedávno spisovateľ Ján Tužinský, bývalý dlhoročný predseda Spolku slovenských spisovateľov.