Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Stráž v parlamente a reakcie na parlamentných extrémistov – Stanislav Kubánek

Národná rada Slovenskej republiky by zo svojej pozície najvyššieho zákonodarného zboru mala byť symbolom tolerancie, rešpektu a dovolím si povedať aj pokory. Stále častejšie vidíme skutky, ktorými sa tomuto vzdiaľuje. Zmieriť sa tým nedá. Sme odkázaní od hľadania východísk. Tak poslanci parlamentu, ako aj voliči.

Mnohé extrémistické výroky nepripúšťajúce toleranciu, trestajúce odlišnosť, odsudzujúce právo na názor. Ale aj napríklad nedávne fyzické ataky na pôde parlamentu ukázali skutočnú tvár zástupcov ľudu. A napokon aj samotných voličov, ktorí si vybrali poslancov, akým je silnejšia ruka lepšia ako silné argumenty. Nemám pocit, že Slováci sú agresívni a už vôbec si nepripúšťam, že riešením problémov sú prejavy za prípustnou hranicou. Napriek tomu sa členmi zastupiteľského zboru stali aj kandidáti, u ktorých nad všetkým prevyšuje hulvátske správanie, populizmus bez hraníc, neprimerané ataky voči názorovým súperom. Politiku nerobia zodpovednou nekvalitní politici, ale výsledky práce. Z hľadiska mediálneho pôsobenia je však extrémizmus jedinou možnosťou ako zaujať a prezentovať sa navonok. O tom skutočná politika nie je a ani nikdy byť nemôže. Aj toto bol jeden z dôvodov, ktorými sme uvažovali o zriadení parlamentnej stráže. Je to neštandardné, ale ostatné riešenia pôsobia neúčinne. Napokon sme z toho ustúpili. Nie však preto, že nemáme záujem tolerovať to, čo je neprípustné v bežnom živote, na pracovisku, v spoločnosti. Stráž v parlamente bola reakciou na nárast politického exhibicionizmu a počínanie parlamentných extrémistov. To, že nevznikla neznamená, že správanie sa nie je regulované.

Politických zabávačov treba prehliadať, pretože čím viac sa tešia mediálnemu záujmu, tým viac špekulujú ako ešte posunúť hranice svojho správania. Práve teraz by mali zabrať voliči, ktorí si pri voľbách spomenú na to, kto a ako ich zastupuje a reprezentuje. Verím, že nikomu z nás nie je ľahostajné, ako nás hodnotí zahraničie. Ak sú našou vizitkou konflikty a ataky na parlamentnej pôde, potom by sme mali vo voľbách dať najavo, že kvôli zopár jednotlivcom sa nemôže posudzovať celá spoločnosť.