Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Splní sa konečne aspoň odrobinka sľubov? – Milan Országh

Ten najpektraktovanejší cieľ, ktorý malo Slovensko podľa oficiálnej propagandy podnecujúcich občanov tejto republiky po vstupe do Európskej únie dosiahnuť, bolo vyrovnanie priepastných rozdielov medzi regiónmi západu a východu krajiny. Toto nám sľúbila naša vláda, vtedy vládnuci  politici. Len vydržte, aj pod Duklou bude o niekoľko rokov toľko pracovných príležitostí ako v Bratislave a okolí, aj na východe krajiny budú mať úžitok z diaľnic a rýchlostných ciest, vyššie mzdy, lepšie bývanie, čistejšie a modernejšie železničné súpravy...

 

Dnes sa už situáciou s nie priepastnou, ale doslova pekelnou hĺbkou rozdielov medzi západným a východným Slovenskom zaoberá nielen Európska komisia, ale aj Svetová banka. Iba bratislavské politické a finančné centrum štátu považuje súčasný stav za „o. k.“, čo potvrdilo aj čerstvé pridelenie mastných vládnych investičných stimulov piatim zahraničným investorom. Ktorí budú investovať, tak ako sa na Slovensku patrí – na západnom Slovensku! Čo potvrdzuje vážnosť a serióznosť špičkových slovenských politikov v oblasti regionálneho rozvoja a vyrovnávania medziregionálnych hospodárskych rozdielov. Teraz už sa zdesili aj v Bruseli...!

 

Keď si skutočnosť, že nezamestnaní v Prešovskom kraji tvoria 65% celkového počtu nezamestnaných v štáte, uvedomíme v plnej nahote, musíme pochopiť aj to, prečo na severovýchode Slovenska ostávajú prázdne dediny, v ktorých si nabobovia zo západnej časti republiky kupujú za lacný groš prekrásne drevenice aj obrovskými lúkami na kraji poľovných revírov, prečo tam ľudia ďakujú za každý centík a materiálnu či potravinovú pomoc. Prečo tam tak rapídne ubúda mladých rodín a nových manželstiev, prečo tam vlastne okrem čistého vzduchu nie je prakticky nič. Iba šušľaví dedovia a čmochtavé babky, starosti a biedy ako v časoch, keď Slováci húfne odchádzali do Ameriky, aby doma nepokapali od hladu.

 

Signálom pre aký - taký možný zvrat v tejto situácii bolo prešovské stretnutie o nových možnostiach pre menej rozvinuté regióny v rámci projektu Catching – up regions, ktorého sa zúčastnili zástupcovia Európskej komisie a Svetovej banky na jednej a Prešovského samosprávneho kraja na druhej strane. Prešovský kraj bol do tohto projektu vybraný ako pilotný v rámci SR. Táto iniciatíva v podstate reprezentuje technickú asistenciu Európskej komisie a jej cieľom je presne určiť problémové oblasti, ktorých riešenia by potom pozitívne ovplyvnili ekonomický a tým aj sociálny rozvoj kraja. Výstupom prvej fázy by po uplynutí ročného obdobia mala byť implementácia akčného plánu, vypracovaného za pomoci Svetovej banky.

 

Príprava a neskoršia implementácia na mieru ušitého akčného plánu pre rast a zamestnanosť Prešovského kraja by mala byť podporená Úradom predsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Do projektu by mali byť aktívne zapojené aj ďalšie zložky na krajskej a miestnej úrovni z podnikateľskej či akademickej sféry a ďalších aktuálne potrebných oblastí. Bola to teda vážna konferencia o vážnych problémoch a hľadaní odvážnych riešení. Rešpekt vzbudzoval už pohľad na predsednícky stôl: národný manažér Svetovej banky Antony Thompson, Erich Unterwurzacher, riaditeľ sekcie veľkých projektov DE REGIO, vedúci Úradu podpredsedu vlády SR pre investíci a informatiku Patrik Krauspe, hostiteľ Milan Majerský...

 

Prečo je do projektu zapojená aj Svetová banka? Oficiálne bude práve ona menovať expertov, ktorí sa budú podieľať na príprave Akčného plánu pre rast a zamestnanosť Prešovského kraja využitím know – how a skúseností z implementácie podobných akčných plánov v dvoch zaostalých „dobiehajúcich“ poľských regiónov a jedného rumunského. (Bože, kam sme sa to vlastne dostali?) Vôbec prvé stretnutie iniciatívy Catching - up Regions sa uskutočnilo ešte vlani v Bratislave 5. októbra, druhé na pôde Prešovského samosprávneho kraja 11. decembra 2017 a tretie pred niekoľkými dňami (presne 24. januára 2018) tiež v Prešove. Vtedy bol podpísaný „zámer spolupráce“, ktorým bola spustená prvá, 2 až 3 mesačná etapa prípravy Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK. Potom bude odštartovaná etapa implementácie za podpory expertov Svetovej banky a pod vedením Európskej komisie. Nech sú úspešní...!

Text a foto: M. Országh

 Zľava A. Thompson, E. UnterWurzcher, Milan Majerský, P. Krauspe za predsedníckym stolom projektového stretnutia

Zľava A. Thompson, E. UnterWurzcher, Milan Majerský, P. Krauspe za predsedníckym stolom projektového stretnutia

 Pohľad do pléna konferencie

Pohľad do pléna konferencie