Spišský Hrhov bojoval o kontinentálnu dedinu roka

Kým vo väčšine európskych krajín prebieha celoštátna súťaž o dedinu roka každý rok, európska súťaž sa koná iba každý párny rok. V našom prípade je to práve prebiehajúci rok 2016 a kontinentálni komisári práve v tomto čase navštevujú jednu prihlásenú obec za druhou, aby podľa stanovených kritérií posúdili vhodnosť každej z nich na dosiahnutie kontinentálneho piedestálu. Ako sme vás už informovali, Dedinou roka 2015 na Slovensku sa stala podtatranská obec Spišský Hrhov, dnes známa nielen svojim múdrym a mimoriadne aktívnym starostom, ale aj premyslenou komunálnou a sociálnou politikou. Jej nepochybné prednosti?

 

Obec pod vedením starostu PhDr. Vladimíra Ledeckého dosiahla v ostatných rokoch stav, keď (na rozdiel od iných) rozširujú rady jej obyvateľov aj „mešťania“ z okolitých miest, počet obyvateľov plynule rastie a s tým aj ekonomický a sociálny štandard jej občanov. Prvým krokom bolo postupné budovanie obecného podniku služieb. Od štartu s trojicou lopát a jedným krompáčom po dnešný stav 60 pracovníkov. Tým mohla začať aj nová etapa úspešnej sociálnej a komunitnej politiky. Spišský Hrhov sa vďaka tomu stal akýmsi školiacim strediskom pre prácu s rómskou komunitou pre mnohé, dokonca aj zahraničné obce. Prosperujúci obecný podnik  realizuje širokú škálu pracovných činností, od stavebných prác po chovateľstvo i spracovanie ovčích a kozích produktov, do etapy rozvoja sa dostalo včelárstvo, atď. atď. Nielen prácu však človek potrebuje k životu. Bývalú obecnú pálenicu tu prebudovali na elegantnú galériu, obec má vlastnú pekáreň, kúpalisko, knižnicu, denný stacionár pre seniorov, rozľahlý amfiteáter s detským parkom, ba aj „Central park“ v zámockej záhrade, na vzkriesení ktorej funguje niekoľko projektov. Aj tá dnes žije rôznymi kultúrnymi podujatiami, ale najznámejšie sú určite každoročné augustové Hrhovské čudá a zábaviská, festival zábavy, kultúry, radosti a – dožiniek.  Prosperujúca škôlka a základná škola, komunálne i sociálne byty sú tu samozrejmosťou. Už chýba iba vlastná banka a vlastná mena...

 

O tom, aj o mnohých ďalších prednostiach obce hovoril jej prvý muž v utorok 14. júna ráno, keď predstavoval komisárom svoju rozvíjajúcu sa obec. Z jeho myšlienok vyberáme:

 

• Dokázali sme prekonať problém Slovákov, že sú málo iniciatívni.  Pomohla nám k tomu akási novodobá obecná „Einsteinova rovnica“ na zníženie sociálnych, ekonomických a spoločenských bariér v obci, ktorá znie: - Všetci obyvatelia v obci musíme ťahať za jeden koniec povrazu, aj Rómovia. Dnes sa celé Slovensko pýta, ako môže spolupráca s rómskou menšinou v našej obci tak dobre fungovať. Je to vďaka dodržiavaniu tejto rovnice. Tá dáva každému rovnaké práva a povinnosti, každý vie čo môže, čo musí a čo nesmie.

 

• Náš podnik obecných služieb dnes slúži ako vzor obecného a sociálneho podnikania, o ktorý má záujem už aj vláda.

 

• Snažíme sa byť dobrou a otvorenou samosprávou, prístupnou všetkým. Každý, kto má záujem bývať v našej obci má možnosť prísť k bytu alebo stavebnému pozemku so všetkými sieťami za rozumnú cenu. Robíme všetko pre to, aby ľudia tu žili spokojne a šťastne a milovali svojho starostu!

 

Dobrý stav vecí v obci potvrdil aj Ing. Marek Mikula, riaditeľ tunajšieho štátneho reedukačného ústavu pre mládež, ktorý je už desaťročia umiestnený v hrhovskom kaštieli: - V tejto obci žijú úžasní ľudia!

 

Komisári európskej súťaže o dedinu roka pricestovali do Spišského Hrhova cez české obce Krásná (na Karlovarsku) a Kateřinice na Valašsku (na Morave boli v pondelok 13. júna dopoludnia) a hneď sa pustili do práce. Majú čo robiť, do tohtoročnej súťaže je prihlásených 24 dedín z 11 európskych štátov (napr. aj Maďarska, ČR, Rakúska, Talianska, Nemecka...), takže Spišský Hrhov to nebude mať v tomto boji vôbec ľahké. Aj keď európsky primát naša dedina roka 2015 nezíska, bude to  cenná skúsenosť, ako vklad do ďalších rokov úspešnej sociálnej a komunitnej práce pre spokojnosť obyvateľov obce. Ale aj tak, držme jej všetci palce, „Einsteinova obecná rovnica“ možno funguje aj v širšej rovine... 

Starosta prezentuje komisárom prednosti obce Spišský Hrhov

Starosta prezentuje komisárom prednosti obce Spišský Hrhov

Obecná galéria, časť Obecného podniku služieb

Obecná galéria, časť Obecného podniku služieb

Obecný podnik služieb s bytmi

Obecný podnik služieb s bytmi

Obecná kaviareň na čerstvom vzduchu

Obecná kaviareň na čerstvom vzduchu

Hrhovský Central park s kaštieľom

Hrhovský Central park s kaštieľom

Ing. Marek Mikula predstavuje reedukačný ústav

Ing. Marek Mikula predstavuje reedukačný ústav

Starosta a riaditeľ s komisármi v interiéri kaštieľa

Starosta a riaditeľ s komisármi v interiéri kaštieľa

Na improvizovanom salaši

Na improvizovanom salaši

Obecná pekáreň pripravuje svoje dobroty na prezentáciu

Obecná pekáreň pripravuje svoje dobroty na prezentáciu

Obec už má vlastné komunitné centrum

Obec už má vlastné komunitné centrum

Z komunitného centra

Z komunitného centra

Z komunitného centra

Z komunitného centra

Z obecnej knižnice

Z obecnej knižnice

Záverečné terénne úpravy pred novými obecnými sociálnymi bytmi

Záverečné terénne úpravy pred novými obecnými sociálnymi bytmi

Mládež sa pripravuje na záverečný kultúrny program prezentácie

Mládež sa pripravuje na záverečný kultúrny program prezentácie