So ZMOS-om sa vláda dohodla na troch opatreniach, ktoré majú udržať deficit - Robert Fico

Voči tým mestám a obciam, ktoré pri svojom finančnom hospodárení nedodržujú svoje záväzky, môže byť vyvodená selektívna zodpovednosť. Ide o jedno z troch opatrení v rámci úsilia udržať deficit verejných financií, na ktorom sa na spoločnom rokovaní dohodli predstavitelia Vlády SR a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Hlavnou témou stretnutia bol rozpočet na rok 2014 a finančná disciplína v roku 2013.
Premiér Robert Fico po skončení rokovania zdôraznil, že vláda má jednoznačný záujem dodržať svoj medzinárodný záväzok a dodržať deficit verejných financií na úrovni troch percent. "Štát v súčasnosti záväzok plní na úrovni približne 3,05 percenta, v tomto duchu teda jeho plnenie garantujeme," uviedol Fico. Dodal však, že práve v tejto súvislosti rokovali s predstaviteľmi ZMOS-u. "Mestá a obce nám v danom okamihu spôsobujú výchylku na úrovni 0,2 percenta," informoval Fico. "Ak teda mestá a obce nedodržia svoj záväzok, ku ktorému sa zaviazali v memorande o spolupráci pri konsolidácii verejných financií, štát síce splní svoj záväzok a svoju úlohu, no financie miest a obcí môžu medzinárodný záväzok ohroziť," dodal Fico.

S predstaviteľmi ZMOS-u sa preto dohodli na prijatí troch opatrení. "Všetky mestá a obce nad 2000 obyvateľov, čo je asi 450 miest a obcí, poskytnú na mesačnej báze Vláde SR informácie o tom, aká je realita ohľadom svojho finančného hospodárenia," oznámil Fico. Tie mestá a obce, kde sa hospodárenie nekryje s rozpočtom, dostanú výzvu, aby v prípade možností pristúpili k revízii rozpočtov. "Takisto sme sa dohodli aj na krajnom opatrení, že tam, kde budeme vedieť, že mestá a obce nedodržujú svoje záväzky, môže byť vyvodzovaná selektívna zodpovednosť," informoval Fico. "Koľko tento rok neušetria o toľko menej by mali dostať v budúcom roku," vysvetlil princíp sankcie Fico. Podľa svojich slov však verí, že k takejto krajnosti nepríde. "Verím, že spolu so ZMOS-om, ktorý je konštruktívny partner, nájdeme opatrenia, aby Slovensko svoj medzinárodný záväzok v rámci udržania deficitu verejných financií dokázalo splniť," dodal premiér. O tejto téme bude Fico rokovať s predstaviteľmi ZMOS-u aj na budúci týždeň na Rade ZMOS-u, ktorá sa uskutoční v Bratislave.