So správcovskou firmou sa nepodarilo dohodnúť, pripravujeme žalobu – Miroslav Bielik

Rokovania medzi Spolkom slovenských spisovateľov (SSS) a správcovskou firmou ARTHUR DS, ktorá získala za kontroverzných okolností do prenájmu sídelnú budovu SSS a Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS), nesmerujú k dohode a spor bude pravdepodobne musieť rozhodnúť súd. Na tlačovej konferencii spolku to povedal pre TASR nový predseda SSS Miroslav Bielik. "Prijala sa taká nájomná zmluva, ktorú keď dostali do rúk členovia predstavenstva, s hrôzou zistili, že sme bezdomovci," konštatoval Bielik s tým, že spisovateľské organizácie sa podľa zmluvy majú z budovy vysťahovať.

Správcovská firma získala päťposchodovú budovu v najužšom centre Bratislavy, na Laurinskej ulici, formálne do prenájmu na desať rokov za nájomné, ktoré je podľa Bielika niekoľkonásobne nižšie ako trhové ceny. Reálne však môže prenájom trvať až 35 rokov, keďže obe spisovateľské organizácie sú povinné na požiadanie správcovskej firmy prenájom pravidelne predlžovať. Zároveň by na základe tejto zmluvy mali správcovskej firme ručiť svojím majetkom za úver, z ktorého chce financovať svoj podnikateľský zámer. "Stanovisko nového vedenia je, že budova je nepredajná a musí slúžiť na kultúrne účely. Zmluva je pre nás neprijateľná a nedôveryhodná a k jej podpisu viedol celý rad podvodov," vyhlásil čestný predseda SSS Jaroslav Rezník st. Zmluvu podľa neho za spisovateľské organizácie podpísali osoby, ktoré na to nemali oprávnenie. "Falšovali sa stanovy. Po Slovensku behá jeden hnusný kapitalistický vírus. Ľudia, ktorí dostanú na istý čas právo spravovať spoločný majetok, dostanú pocit, že ho vlastnia," vyhlásil Rezník st. Bielik dodal, že správcovská firma podmieňuje akékoľvek ďalšie rokovania podpísaním dodatku k zmluve, ktorým by jej spisovateľské organizácie legalizovali predkupné právo na budovu. "Podpisom dodatku by SSS a AOSS zároveň akceptovali legitimitu nájomnej zmluvy, čo absolútne odmietajú. "Čelíme výzvam na podpisy dodatkov, ktoré by legalizovali pre nás neprijateľnú zmluvu. Zrejme budeme čeliť žalobe a sami spolu s AOSS žalobu podáme," dodal Bielik.

Na vzniku krízovej situácie majú podľa neho podiel bývalé vedenia oboch organizácií. Spolu s novým predsedom AOSS Ľubomírom Belákom však chcú celú situáciu riešiť. "Ocitli sme sa na jednej spoločnej potápajúcej sa lodi. A kapitáni neutekajú, dohodli sme sa na spoločnom postupe. Nedorozumenia medzi SSS a AOSS sa prekonali," povedal Bielik. Pokračoval, že keby v minulosti fungovala v oboch organizáciách normálna komunikácia, "keby sa nebolo konalo poza chrbát predstavenstva, nedošlo by k takým zmluvným absurditám". Bielik dodal, že predstaviteľov SSS prijal aj minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD), ktorého o situácii okolo budovy informovali. "Členské zhromaždenie rozhodlo, že sa do konca mája 2014 uskutoční nevolebné členské zhromaždenie, ktoré prerokuje a prijme nové stanovy SSS a súčasne zhodnotí závery v riešení ekonomických a právnych problémov sídelnej budovy SSS a AOSS na Laurinskej ulici v Bratislave," uvádza SSS v tlačovom vyhlásení. Bývalé vedenie SSS nechalo zo spolku vyradiť desiatky členov z administratívnych dôvodov. Nové vedenie ich plánuje získať naspäť a v priebehu tohto roka zvýšiť členskú základňu z vyše troch stoviek členov na štyristo. Novým predsedom Spolku slovenských spisovateľov sa 28. mája stal riaditeľ Slovenského literárneho ústavu Matice Slovenskej Miroslav Bielik. Nové vedenie na čele s Ľubomírom Belákom si na začiatku roka zvolila aj AOSS. Ukázalo sa, že finančná situácia oboch organizácií, ktoré boli ešte v roku 2009 v dobrej finančnej kondícii, je kritická a navyše im hrozí aj faktická strata sídelnej budovy. V tejto súvislosti podali členovia AOSS trestné oznámenie a SSS pripravilo občiansko-právnu žalobu na správcovskú firmu.

Advokát spolupracujúci s Transparency International Slovensko (TIS) Pavel Nechala na margo prenájmu budovy Domu spisovateľov na Laurinskej uviedol, že v prípade nájomných zmlúv na obdobie dlhšie ako 30 rokov je možné súdne skúmať, či boli podpísané v súlade s dobrými mravmi. "V prípade, ak dochádza k uzavretiu nájomnej zmluvy na takéto dlhé obdobie, mám za to, že sa to rovná akoby predaju nehnuteľnosti, nakoľko to v takom rozsahu obmedzuje spoluvlastníka nehnuteľnosti, že je to neprimerané," povedal. "Dalo by sa pozrieť na platnosť nájomných zmlúv z pohľadu súladu s dobrými mravmi. V prípade, ak by sa na súde podarilo preukázať nesúlad s dobrými mravmi, tak by zmluva bola absolútne neplatná," reagoval Nechala. "Čo by bolo rozhodujúce pre rozhodovanie súdu? Odôvodnenie, z akého dôvodu pristúpil prenajímateľ k uzatvoreniu takýchto zmluvných podmienok. Prečo bolo pre neho dôležité uzatvoriť hneď teraz za nejakých garantovaných podmienok zmluvu na viac ako 30 rokov," reagoval Nechala na otázku TASR, podľa čoho by súd rozhodoval. Najnovším precedensom na tento typ kauzy môže byť podľa neho spor, ktorý aktuálne prebieha v Liptovskom Mikuláši. "Môžem spomenúť napríklad prípad v Liptovskom Mikuláši, kde mal Úrad geodézie a kartografie uzatvorenú zmluvu na sto rokov a prvostupňový okresný súd rozhodol, ešte to nie je právoplatne ukončené, že tento nájom je neadekvátny, pretože sa nájomcovi nepodarilo preukázať nejaké objektívne skutočnosti, ktoré viedli k uzatvoreniu takejto dlhej nájomnej zmluvy," dodal Nechala. (TASR)