Sluchovo postihnutí, jazz a divadlo

V historickej sále Čierny orol si Prešovčania začiatkom júna uctili svojich rodákov a občanov, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena tejto metropoly Šariša vo svete. Po predchádzajúcom návrhovom a schvaľovacom konaní v prešovskom mestskom parlamente boli na slávnostnom zasadnutí tohto orgánu odovzdané Ceny mesta Prešov za rok 2012 trojici mužov, ktorí si ich skutočne právom zaslúžili. Dvaja z nich šírili a šíria slávu mesta v oblasti kultúry, tretí v športovej oblasti. V ryžovacej miske so zlatonosným pieskom nakoniec ostali tri nugety s menami Vladimír Kohut, Peter Lipa a Jozef Kall.

Práve v oblasti športu sú informácie o Prešove šírené po všetkých kontinentoch. Zaslúžil sa o to špeciálny pedagóg a bývalý riaditeľ Základnej a materskej školy pre sluchovo postihnutých Mgr. Vladimír Kohut, ktorý bol iniciátorom vzniku vo svete jedinečného športového turnaja a neskôr aj založenia občianskeho združenia Športový klub nepočujúcich detí, ktoré je hlavným organizátorom každoročného halového futbalového turnaja pre sluchovo postihnutých chlapcov do 16 rokov. Ten vlani písal už dvadsiatu stránku svojej histórie. Každoročný turnaj poskytuje týmto zdravotne postihnutým chlapcom od USA, cez Alžírsko, Kuvajt či Izrael až po Kazachstan a Uzbekistan nielen výnimočné športové zážitky, ale aj príležitosť dostať sa vďaka futbalu do sveta a práve v Prešove nachádzať nové priateľstvá a často i nové sebavedomie. A zároveň spoznávať malú krajinu pod Vysokými Tatrami. Túto šancu dostali doteraz zdravotne postihnuté deti z 26 krajín sveta!

Ďalšieho oceneného, Petra Lipu, poznáme zo sveta jazzovej hudby. Nielen ako jedného z najlepších spevákov tohto žánru v Európe, ale aj ako vytrvalého organizátora hudobného života na Slovensku. Prešovčania ocenili najmä jeho mimoriadne aktívnu pomoc oživeniu jazzovej scény vo svojom meste po roku 1989 a sústavnú spoluprácu s prešovskými hudobníkmi. Najviac si však zrejme cenia to, že tento umelec, žijúci dlhé roky v Bratislave, sa vždy s radosťou a úctou hlási k svojmu rodisku. Svoju cenu v podobe srdca z liateho kolorovaného skla si však prevezme až na tohtoročnom Festivale dobrej hudby, ktorý sa uskutoční o niekoľko dní na prešovskom amfiteátri (na ktorom v mladosti Peter prežil množstvo nezabudnuteľných kultúrnych zážitkov).

Do oblasti umenia smerovala aj cena určená hlavnému protagonistovi založenia prešovského Divadla Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove, bývalému profesorovi prešovskej Obchodnej akadémie Františkovi Rellovi. Práve on stál na čele kvarteta, ktoré v roku 1941 dotiahlo do konca založenie divadelného súboru Jonáš Záborský (spolu s tamojším predsedom pobočky Matice slovenskej Alfonzom Zaunerom, riaditeľom pobočky Slovenského rozhlasu Antonom Prídavkom a vynikajúcim, no predovšetkým prešovskej divadelnej scéne verným scénografom, architektom Martinom Brezinom). Tým úspešným koncom bolo slávnostné otvorenie prešovského profesionálneho divadla v časoch pre Slovensko jedných z najkrutejších – 30. januára 1944. Cenu udelenú in memoriam prevzal za oceneného úspešný riaditeľ DJZ Mgr. Ján Hanzo s tým, aby v priestoroch divadla pripomínala, že ľudské snaženie nepozná hranice ani v oblasti kultúry!