Slovenskí veteráni v Moskve – Vladimír Mikunda

V dňoch 3. – 8. júna 2013 navštívila štvorčlenná delegácia SZPB (priamych účastníkov vojny) Moskovskú mestskú radu veteránov na jej pozvanie. Našich priamych účastníkov (Karol Kuna – vedúci delegácie, členovia – Ján Chudík, Juraj Biľo a Mario Vittorio Derduľ) prijal prvý námestník Moskovskej mestskej rady veteránov Georgij. I. Paškov, ktorý ich informoval o organizačnej štruktúre, zameraní, o počte členov, o sociálnej a zdravotnej starostlivosti, o výchove mladej generácie k patriotizmu... v organizácii hostiteľa. Slovenskí protifašistickí bojovníci vyjadrili úctu svojím druhom v zbrani aj položením kvetov k večnému ohňu neznámeho vojaka pri Kremeľskej stene, ako aj k soche maršala Georgija K. Žukova. Na záver návštevy odovzdali medailu Hrdinu ZSSR kpt. Nálepku – Repkina predsedovi moskovskej mestskej rady veteránov Vladimírovi Ivanovičovi Dolgichovi (v zastúpení ju prevzal prvý námestník G. I. Paškov) a Georgijovi Ivanovičovi Paškovovi.

x x x
Na záver tejto cesty spracoval vedúci našej delegácie písomné zhodnotenie, v ktorom ma osobitne zaujal štatistický údaj, že „rada veteránov severozápadného okruhu Moskvy uskutočnila za minulý rok 300 stretnutí s mládežou“. Netreba sa nad tým aj nám zamyslieť? A práci s mládežou sa opätovne začať venovať naozaj samostatne? Pretože iba tak sa dozvieme, ako naozaj, ako úspešne a akých si vychovávame pokračovateľov!

x x x
Súčasná moskovská organizácia má vyše milióna členov, združených v 10 okresných, 123 miestnych a 1044 základných organizáciách budovaných na územnom princípe. Z toho 244 organizácií je pri výrobných závodoch a úradoch a 73 pri vysokých školách. Do mestskej organizácie patrí aj 48 členov právnických osôb: Napr. Moskovský výbor veteránov vojny, Moskovský výbor veteránov ozbrojených síl. Rada veteránov orgánov vnútorných síl mesta Moskvy atď.

Moskovská rada poskytuje svojim členom servis cez 11 stálych spoločenských komisií: organizačno-metodická, sociálno-bytová, zdravotná, kultúrno-osvetová, výchova mládeže k vlastenectvu, pre styk s veteránskymi organizáciami podnikov a úradov, pre prácu s veteránmi vysokých škôl, pre medzinárodné a medziregionálne vzťahy, Moskovský výbor žien – veteránov, ekonomická a spojená rada veteránov ministerstiev a ústavov. A tak majú moskovskí veteráni 20 percentnú zľavu na sortiment spotrebného koša vo vyše 300 obchodoch, k dispozícii im je 8 penziónov (pre 600 – 800 ľudí v každom), rehabilitačné centrum s dennou kapacitou 80 ľudí, lekárska služba na dom, samostatný servis pre osamelých veteránov (asi 700 osôb) s priamym kontaktom na centrálu služby, ktorá takto zachránila už asi 500 životov, V Moskve sa nachádza asi 787 múzeí bojovej a pracovnej slávy, 73 mźeí je na vysokých školách a 69 v podnikoch.