Slovenské zlato očarilo Rím

Mladí šperkári zo Súkromnej umeleckej školy Hodruša Hámre a zo Strednej odbornej školy pre telesne postihnutých žiakov v Bratislave pripravili úžasnú kolekciu šperkov, ich spolužiaci zo Súkromnej strednej odbornej školy Biela voda – Kežmarok zase vytvorili prekrásne odevy, ale aj kováčske a rezbárske diela. A výtvarné umelecké diela mali „na svedomí“ študenti odboru reštaurátorstva zo Strednej odbornej školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Z tohto mesta prišli aj muzikanti a speváci zo Súkromného hudobno-dramatického konzervatória. A ešte nezabudnime na najmladšieho hudobníka, akordeonistu  Mariána Barana, reprezentujúceho kvalitu ZUŠ vo Vranove nad Topľou. A tých všetkých priviedla 7. apríla do hlavného mesta Talianska iniciátorka a zakladateľka združenia Talentované deti Slovenska (TA-DE-S) pani Gabriela Trebuňáková, aby svoje mimoriadne schopnosti predstavili talianskemu publiku vďaka projektu „Zlato Slovenska“, ktorý v tesnej spolupráci so Slovenským  inštitútom v Ríme a Veľvyslanectvom SR v Taliansku pripravil spomínaný TA-DE-S, o ktorého vynikajúcich medzinárodných projektoch od Bruselu po Washington sme už niekoľkokrát písali.

 

Bolo to nielen zlato, striebro, diamanty a perly na odevoch, šperkoch či vzácnych historických zbraniach, ale aj zlato v hrdlách slovenských spevákov programu a riaditeľa Slovenského inštitútu v Ríme, ktorým nie je nikto iný ako bard svetovej opernej  platformy pán Peter Dvorský.  Zlato Slovenska sa dočkalo záverečného niekoľko minútového standing – ovation očareného publika v sále zaplnenej do posledného miestečka. Steny ktorej zdobili jedinečné výtvarné diela maľované tradičnou technikou starých majstrov, ktorá mieša zlato do farebných pigmentov. Nuž čo, takéto triky starých talianskych majstrov poznáme aj u nás na Slovensku.  Iba tak mimochodom, zo všetkých hudobníkov mal najväčší úspech Marián Baran, pretože Taliani akordeón milujú a rozumejú mu.

 

Vidieť a prežiť nevšedný umelecký zážitok projektu Zlato Slovenska nie je iba výsadou Ríma. Ešte v priebehu tohto roka sa s ním Talentované deti Slovenska predstavia v Bratislave a potom v Prahe. Veľa šťastia a úspechov talentovaným  deťom Slovenska, veľa pozornosti donorov TA-DE-Su a projektom Gabriely Trebuňákovej, ktorej vnútorné presvedčenie o tom, že talentované deti nežijú iba v Bratislave, ale v každom kúte nášho krásneho Slovenska, vie práve ona pretaviť do prekrásnej umeleckej reality, presvedčivo reprezentujúcej naše deti a mládež, najmä v diplomatickej oblasti...