Slovenská verejnosť chce diskusiu – Dušan D. Kerný

Množstvo príslušníkov slovenskej inteligencie, od Pavla Dvořáka až po Ibrahima Maigu, od Júliusa Bindera až po Jozefa Ráža, od archeológa Karola Pietu až po generálmajora Emila Vestenického podpísalo výzvu prezidentovi, parlamentu a vláde aká tu ešte nebola. Vo výzve žiadajú „verejnú fundovanú diskusiu na tému vojenskej neutrality Slovenskej republiky“.

 

V prípade masovej podpory obyvateľstva výzva má za cieľ dosiahnuť pretvorenie Slovenska na „neutrálny geopolitický most“. Prv ako budeme komentovať výzvu je však nevyhnutné korektne informovať o jej obsahu. Redakcia bude pozorne sledovať aké stanovisko zaujme prezident, predseda parlamentu, jednotliví poslanci ako aj vláda a jej členovia. Iniciátorom výzvy je občianske združenie Rastic, osobne prof. MUDr. Š. Hrušovský, výzvu už podpísalo prvých sto slovenských osobností.

 

ÚSN bude osobitne sledovať aj to, aký priestor na základnú informáciu dostanú signatári výzvy vo verejnoprávnych médiách, v oboch zložkách RTVS ako aj v spravodajstve TASR. Osobitne toto bude ÚSN ako profesná novinárska organizácia sledovať s mimoriadnou pozornosťou.

 

ÚSN nebráni svojim členom individuálne sa k výzve pripojiť, nepripojí sa však výzve ako celok. Predsedníctvo ÚSN však na najbližšej plenárnej schôdzi 7. septembra prijme výzvu na podporu trvalej verejnej diskusie o Severoatlantickej aliancii NATO, osobitne v oboch zložkách RTVS ako aj v TASR, jej textovom i televíznom spravodajstve Tablet TV. Takisto podporí výzvu na verejnú diskusiu pluralitného charakteru, odmietne doterajšiu prax verejnoprávnych médií v ktorých dostávajú priestor výlučne názory nekriticky a bez odstupu informujúce len o pozícii severoatlantickej aliancie NATO.

Predsedníctvo ÚSN navrhne členstvu schváliť jednoznačnú a kategorickú výzvu na verejnú diskusiu s tým, aby dostali priestor aj signatári výzvy napriek tomu, že ÚSN ako také sa k nej nepripája a nepodporuje ju.

 

Čo hovorí výzva

Vo výzve prezidentovi, parlamentu a vláde sa o. i. hovorí: „Slovenská republika ako suverénny štát v záujme svojej bezpečnosti potrebuje definovať svoje stanovisko voči ostatným štátom Európy a sveta. Historická skúsenosť ukázala a realita dneška dosvedčuje, že pre štát nášho rozmeru, ekonomickej výkonnosti, kultúrnej a duchovnej orientácie sa neosvedčilo žiadne vojenské zoskupenie.

 

Cieľ - neutralita

Apelujeme na Vás – na prezidenta Slovenskej republiky, na Národnú radu Slovenskej republiky a na vládu Slovenskej republiky, aby ste otvorili fundovanú verejnú diskusiu na tému vojenská neutralita Slovenskej republiky na rozličných úrovniach spoločenského a politického života, vrátane zákonných prostriedkov; ak sa preukáže vôľa občanov získať vojenskú neutralitu, aby ste, rešpektujúc hlas národa, využili všetky legálne a diplomatické prostriedky na národnej a medzinárodnej úrovni na jej dosiahnutie.

 

Zlepšiť spolunažívanie národov

 

Slovensko spoločne s ďalšími štátmi Európy môže tvoriť neutrálny geopolitický most medzi Východom a Západom, medzi Severom a Juhom, čím sa výrazne zvýši vojenská bezpečnosť v celej Európe. Slovensko tak v zmysle svojho historického poslania prispeje k zlepšeniu spolužitia národov v Európe a vo svete.