Slovenčina v Európskom parlamente – Arpád Popély

Agentúry priniesli iba stručnú správu o tom, že strana Most-Híd v Európskom parlamente bola prijatá za člena Európskej ľudovej strany. Ale súvislosti sú viac ako zaujímavé. V priebehu hlasovania bol „proti“ Pál Csáky z SMK, rovnako ako maďarská europoslankyňa za Fidesz Kinga Gálová a predstaviteľ rumunskej politickej strany Demokratický zväz rumunských Maďarov (RMDSZ). Táto politická strana za 20 rokov svojej existencie nenašla ani približný spôsob prístupu a realizácie toľko omielanej ich autonómie v Sedmohradsku. Výsledkom toho je, že strana dnes je rozštiepená na niekoľko frakcií, či hnutí, ako napr. Maďarská ľudová strana Sedmohradska, Sedmohradská maďarská strana, Národné hnutie Maďarov v Sedmohradsku, atď., atď. Pozorovatelia sa pozastavili nad tým, či zástupca takejto politickej strany mal právo v EP vôbec hlasovať, keď ju tam zastupoval tajomník pre zahraničné otázky... Na strane druhej RMDSZ nevie pochopiť, prečo strana nemá politickú podporu z materskej krajiny – veď Maďarsko ani neobsadilo v Bukurešti post svojho veľvyslanca. K zaujímavému triešteniu slovenských politických strán k podpore maďarských pravicových strán dochádza aj u nás. Ich vzťahy možno nazvať rôzne, treba však vynechať výrazy kooperácia, či vzájomné rešpektovanie sa. Ale ako to všetko súvisí s prijímaným strany Most-híd v Európskom parlamente? Ozvali sa hlasy, že stanovisko maďarských strán pri hlasovaní do veľkej miery ovplyvnila skutočnosť, že Béla Bugár vo svojich dvoch vystúpeniach v pracovnej skupine v EP hovoril po slovensky...