Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Slovenčina je pre Most-Híd cudzím jazykom – Vladimír Dobrovič

Bugárovci odhaľujú svoju pravú tvár. Síce strana Most-híd priznáva, že najväčším nedostatkom slovenských škôl s vyučovacím jazykom maďarským je úroveň vyučovania slovenského jazyka, na strane druhej však deklaruje naďalej požiadavku, vyučovania slovenčiny ako druhého cudzieho jazyka. Neviem, kde by sme vo svete našli obdobný príklad potierania štátneho jazyka. Žiaľ, ani náznak uznania slovenčiny ako právoplatného štátneho jazyka na slovenských školách, vrátene škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

Žiadna reciprocita s Maďarskom, kde sa na takzvaných slovenských školách, žiaci učia zásadne v maďarčine a slovenčina sa vyučuje len ako cudzí jazyk. Teda úplne opačný prístup ako na Slovensku. Strane Most-híd už prekáža i to, že mnohí slovenskí občania maďarskej národnosti majú deficit slovnej zásoby, a vypomáhajú si slovenskými výrazmi. Dožadujú sa uznania maďarčiny, ako regionálneho úradného jazyka na slovenskom území.

V časti Sebaurčenie, ktorú predseda poslaneckého klubu László Solymos označil za kľúčovú, Most-híd nastoľuje aj požiadavku na vytvorenie a voľbu spoločných symbolov Maďarov na Slovensku. Vytvoreniu zástavy a znaku by mala predchádzať spoločenská diskusia a legitimovať by ich mala široká občianska iniciatíva, napr. podpisová akcia. Most-híd chce zároveň najmä z vlastných a sponzorských zdrojov navrhovať a iniciovať uskutočnenie imidžovej kampane Maďarov na južnom Slovensku, či vytvoriť Kultúrny kataster južného Slovenska.

Medzi strategické ciele strany v oblasti samosprávy patrí kultúrna a školská samospráva pre „Maďarov“ na Slovensku. "Len tak sa dá zabezpečiť systematický rozvoj týchto inštitúcií, iba takto sa môžu naše školy a kultúrne ustanovizne podieľať na zachovaní a rozvoji národnej identity Maďarov na Slovensku," tvrdí Most-híd, podľa ktorého by bolo vhodné prehodnotiť aj rozdelenie obcí do okresov. Teda nestačí im, že na juhu Slovenska už takmer ovládli „Maďari“ samosprávy miest a obcí, chcú zrejme vytvoriť úplne maďarské okresy. Bez väčšieho fantazírovania si môžeme domyslieť, že následne by vyšli s obdobnou požiadavkou na vytvorenie samostatného maďarského kraja. Takže ich vyjadrenie o tom, že územnú autonómiu považujú pre riešenie týchto problémov za neadekvátnu, môžeme bez zveličovania označiť za veľmi neúprimné, zavádzajúce a falošné.

Na strane druhej som presvedčený o pravdivosti deklarovaného odhodlania Mostu-híd, naplniť do písmenka ich stranícku „Víziu 2016“. Vyjadrením lídra strany Bélu Bugára: "Chceme občanom deklarovať, že ak nás budú voliť, toto môžu od nás očakávať, že toto sú veci, od ktorých nemienime ustúpiť."

Ten, kto si prečíta „Víziu 2016“, strany Most-híd, nemôže byť na pochybách, že politické zameranie tejto strany nespája slovenských občanov, ale naopak usiluje o nadštandardnejšie práva pre občanov maďarskej národnosti, v konečnom dôsledku to môže mať za cieľ aj ich vydelenie sa spod slovenskej štátnosti. V tom je nebezpečná pre našu spoločnosť.