Slováci zo sveta sa zišli na Ukrajine

Tridsať vrcholných predstaviteľov zahraničných Slovákov z ôsmich európskych krajín sa stretlo počas uplynulých dní na Ukrajine, aby sa oboznámili s podmienkami života, úspechmi a problémami slovenských komunít. Dni slovenského zahraničia na Ukrajine sa začali v piatok 13. septembra a skončili dnes. TASR o tom informoval predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ) Vladimír Skalský,

"Slovenskú menšinu na Ukrajine vnímame v SZSZ doslova ako zázrak," povedal Skalský. Počas existencie Sovietskeho zväzu sa podľa neho nesmelo pripustiť, že takáto komunita existuje a nesmelo sa ani rozprávať po slovensky. "Táto ratolesť mala uschnúť. Za ostatné dve dekády, na samostatnej Ukrajine, však nebývalo rozkvitla. Vznikli slovenské školy, festivaly, slúžia sa slovenské omše, v Užhorode sa vybudovalo i Slovenské kultúrne centrum," dodal. Podľa neho sú veľkým problémom komunity, ktorá žije za vonkajšou schengenskou hranicou, často nedôstojné pomery. "Preto je v najvlastnejšom záujme slovenskej menšiny na Zakarpatsku postupné zbližovanie Európskej únie a Ukrajiny," uviedol Skalský.

Podobné podujatia, akým boli Dni slovenského zahraničia na Ukrajine, sa v uplynulých rokoch uskutočnili aj v Maďarsku, Poľsku a Izraeli. Tohtoročné dni sa konali v gescii Spoločnosti Slovákov Ľudovíta Štúra v Zakarpatsku, za účasti Matice slovenskej v Zakarpatsku i za aktívnej podpory Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Užhorode.