Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Skutočný priateľ s pomocou neotáľa

Najvyšší predstavitelia dvoch partnerských samospráv, Martin Netolický  z Pardubického kraja a Peter Chudík z Prešovského samosprávneho kraja sa na prelome mája a júna stretli na východoslovenskej pôde, aby sa poradili ako skutoční partneri a priatelia, o aktuálnych problémoch oboch regiónov. Hostitelia vybrali za miesto stretnutia severospišskú Starú Ľubovňu, ktorá sa začína „brúsiť“ na historický a kultúrny klenot kraja.

 

Prirodzene, že v programe stretnutia mali prioritný význam výmena doterajších skúseností z ostatných rokov, najmä pri hodnotení dopadov svetovej ekonomickej krízy na regióny a hľadanie spoločných východísk smerom k lepšiemu. Pretože ekonomické problémy sú v oboch regiónoch podobné.  Hovorilo sa aj o cestách a rozvoji cestnej infraštruktúry, spôsoboch hľadania finančných zdrojov (výhodný úver z Európskej investičnej banky získal PSK pred niekoľkými rokmi práve vďaka predchádzajúcim skúsenostiam   „Pardubičákov“, ku ktorým prispeli aj výborné ekonomické výsledky prešovskej krajskej samosprávy) zo štrukturálnych fondov únie na rekonštrukciu a modernizáciu cestnej siete. A keďže iba niekoľko dní pred týmto stretnutím sa práve Prešovský kraj boril s ničivými májovými záplavami a veternými smŕšťami (najmä v tatranskej oblasti),  rekonštrukcia ciest bola úplne aktuálnou témou. Veď  škody iba na cestnej sieti v kraji boli odhadnuté na 5 a pol milióna eur.

 

Českí hostia reagovali na tieto informácie doslova šokujúcim spôsobom – hajtman Martin Netolický ponúkol prešovskej krajskej samospráve okamžitú finančnú pomoc na rekonštrukciu a opravu ciest vo výške 1 milióna českých korún!  Pardubický hajtman pritom ľutoval, že ich pomoc nemôže byť vyššia, keďže aj ich kraj sa spamätáva z nedávnej krízy. 

Nie je to prvá pomoc českých partnerov Prešovčanom. Veľké gesto priateľskej pomoci urobili už po podobnej tragédii v roku 2010. Ako sa domáci mohli presvedčiť, v Pardubiciach nemajú iba dobrý hokej a perník, ale aj veľké, priateľské srdcia...