SaS netuší, ako eurofondy fungujú - Katarína Roth Neveďalová

SaS opäť ukázala, že jej predseda aj kandidáti do EP netušia, ako Európska únia a eurofondy fungujú, hoci predseda SaS sedí v europarlamente. Ale chápeme motiváciu SaS na dnešnú tlačovku, idú eurovoľby, a potrebovali odprezentovať svojich kandidátov, ktorí sa radi titulujú ako odborníci na eurofondy. 

      

Tvrdenie SaS: Štát nevie vytvoriť kvalitné implementačné prostredie a mestá a obce, ktoré kvôli veľkej korupcii a klientelizmu odmietajú podávať eurofondové projekty, kvôli čomu nie je dopyt po výzvach.
     

Fakt: V aktuálnom programovom období bolo k dnešnému dňu bolo slovenským mestám a obciam schválených 2 692 projektov v celkovej sume viac ako 1 mld. EUR. Obce žiadajú 4 z desiatich eurofondových projektov. V minulom programovom období mestá a obce čerpali eurofondy v 3 969 projektoch. 
      

SaS prichádza aj s ďalšími "úžasnými" nápadmi – vytvoriť národnú agentúru, ktorá by čerpanie štrukturálnych fondov zastrešila. SaS však už nehovorí, že týmto krokom by sa poprel samotný zmysel eurofondov – znižovať regionálne rozdiely a približne 3500 úradníkov by centralizovala do jednej agentúry. Kompetencie regiónov, ktoré o nemalých financiách rozhodujú, by sa tak výrazne znížili. 
      

SaS navrhuje zvýšenie transparentnosti čerpania tým, že sa bude na mesačnej báze zverejňovať mená prijímateľov a dodávateľov. SaS a najmä kandidát, ktorý sa necháva médiami titulovať ako odborník na eurofondy by však mohol vedieť, že takéto a ďalšie opatrenia už roky fungujú aj vďaka úradu Richarda Rašiho. Okrem toho náš úrad uviedol do života 38 opatrení na zjednodušenie a stranparentnenie eurofondov. A pripravujeme ďalšie.