Súvislosti tragického hlavolamu – Pavol Janík

Pokrok vo vyšetrovaní vraždy pôvodne neznámeho mladého slovenského novinára a jeho priateľky sa zatiaľ pohybuje na domácej pôde, ale širšie a hlbšie súvislosti ohavného zločinu sú zreteľné. Potvrdil ich okamžitý a dobre zorganizovaný tlak s cieľom v súčinnosti s prezidentom zmeniť výsledky demokratických volieb. Aktuálne informácie o významnom posune pri objasňovaní tragického hlavolamu obnovili hysterické reakcie, hoci by mali naopak viesť k upokojeniu spoločenskej atmosféry.

 

Vplyvné kruhy očividne nedosiahli definitívnu diskreditáciu vládnej koalície a jej kľúčovej strany, preto s nových dychom pokračujú vo svojich aktivitách.

 

Nemožno ľahkovážne mávnuť rukou a zanedbať či prehliadnuť pozoruhodný manéver – publikované tvrdenie, že pri odhalení možných páchateľov pomohli snímky z amerického satelitu, ktorý náhodou práve v určitom čase letel nad naším územím. Bolo by to úsmevné, keby nešlo o vyhasnuté životy dvoch mladých obetí. Pravdepodobne išlo o úsilie zahmliť fakt, že všetky miesta na zemeguli sú rutinne monitorované, čo asi nie je vhodné verejne pripomínať. Rovnako môže ísť o snahu zastrieť skutočný zdroj dôležitých údajov – napríklad osobu alebo osoby zo záujmového prostredia, ale aj ustavičné zaznamenávanie a dlhodobé archivovanie akejkoľvek komunikácie uskutočnenej pomocou technických zariadení – najmä cez internet a mobilné telefóny.

 

Vzhľadom na načrtnuté siločiary treba venovať pozornosť spravodajským službám, ktoré síce nie sú všemocné, ale ich možnosti sú dosť rozsiahle. Pôsobia v piatich hlavných oblastiach. Jednou z nich je práve SIGINT (Signal Intelligence), čiže elektronická špionáž. Napriek pokročilým technológiám pokračuje tradičné vyzvedačské remeslo prostredníctvom  ľudí (agentúrnych sietí) – Human Intelligence (HUMINT). Neodmysliteľnou súčasťou je psychologická manipulácia, vrátane propagandy, ku ktorej prináleží produkcia a šírenie tendenčných, skreslených i celkom falošných informácií. Osobitnú kapitolu predstavujú tajné operácie, ku ktorým patria atentáty a vraždy. Uplatňujú sa tiež akcie ozbrojených útvarov zvláštneho určenia.

 

Podľa vyjadrenia bývalého výkonného riaditeľa CIA Walta Edlera agentúra neuznáva zásadu, že atentát sa dá ospravedlniť len počas vojny, lebo na neviditeľnom fronte nikdy nie je mier. Podľa iného skúseného veterána, ak riaditeľ CIA príde do Bieleho domu a odchádza s presvedčením, že vláda by sa rada niekoho zbavila, tak jeho úlohou je vymyslieť spôsob, ako to zariadiť. To je jediné, čo sa od neho očakáva.

 

V roku 1985 šéf CIA Stansfield Turner vyhlásil, že nie je ďaleko čas, keď americká rozviedka bude schopná kontrolovať každý bod zemegule aspoň z jedného zdroja a najvážnejšie oblasti a objekty pomocou niekoľkých technických zariadení. Tento čas je už určite tu. Rusko sa dozaista priblížilo k podobnej pozícii a kozmickú rozviedku sú nesporne schopné vykonávať aj štáty ako Čína, Francúzsko, Británia, Japonsko, Nemecko a Izrael. Vo výškach medzi 120 až 1000 km sa pohybujú desiatky špionážnych družíc, ktoré urobia niekoľko obletov za deň. Ďalšie sú stacionárne. Uskutočňujú optický, rádiolokačný, radiačný a laserový prieskum.

 

Vari najznámejší je špionážny gigant ECHELON, globálny systém organizovaný NSA (National Security Agency), určený na odpočúvanie medzinárodnej elektronickej komunikácie kdekoľvek na našej planéte. Využíva kozmické technológie spojovacích družíc, ale aj sieť pozemných staníc a leteckých či námorných prostriedkov. Počítače systému pracujú s využitím metód umelej inteligencie. Rozlišujú podozrivé súbory dát obsahujúce rozsiahle slovníky kľúčových slov, nákresov či fotografií. Systém tak môže vyhľadávať záujmovú korešpondenciu.

 

Centrála NSA sídli vo Fort Meade. Harry Truman ju zriadil dekrétom v októbri 1952. Medzičasom má desiatky tisíc zamestnancov a desiatky miliárd dolárov ročného rozpočtu. Rodným listom NSA sa stala tajná dohoda UKUSA. Medzi Britániou (UK – United Kingdom) a USA. Uzavreli ju ešte počas druhej svetovej vojny. V roku 1947 ju reaktivovali vlády USA, Veľkej Británie, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu. Vlády týchto krajín sa zaviazali poskytnúť v mene amerických záujmov svoje územie pre účely elektronickej špionáže proti krajinám, ktoré majú iné záujmy ako USA.

 

Svojou geografickou polohou sme dôležitý prvok v mozaike upevňovania pozícií USA nielen proti Rusku, ale aj proti vedúcim krajinám Európskej únie, najmä proti Nemecku.

 

Zástupcovia Berlína sa zatiaľ smejú na valnom zhromaždení OSN, keď prezident USA kritizuje Nemecko za snahu ďalej rozvíjať energetickú spoluprácu s Moskvou. Rozveseľuje ich aj pochvala šéfa Bieleho domu, ktorý oceňuje Poľsko za odmietanie ruského plynovodu a za ochotu umiestniť vojenskú základňu USA na poľskom území.

 

Nezávideniahodná pozícia súčasnej slovenskej vlády vyžaduje nesmiernu obratnosť, pretože v pohybe sú ťažko predvídateľné sily, usilujúce sa vo všetkom vyhovieť hazardnej politickej hre Washingtonu, ktorý svoju patovú vnútropolitickú situáciu chce opäť riešiť na úkor celého sveta – rozsiahlym vývozom vlastných problémov, vyvolávaním kríz a podnecovaním ozbrojenej konfrontácie.