RVR uložila pokuty vo výške viac než 22.000 eur – TASR

Rada pre vysielanie a retransmiu (RVR) na svojom rokovaní uložila jednotlivým médiám sankcie vo výške 22.200 eur. Najvyššiu pokutu, 10.000 eur, bude musieť zaplatiť vysielateľ komerčnej Joj Plus za to, že vlani na jeseň televízia odvysielala reklamné bloky v časovom rozsahu dlhšom ako povolených 12 minút za hodinu. TASR o tom informoval riaditeľ Kancelárie RVR Ľuboš Kukliš.

Ďalšie pokuty dostala Joj a Joj Plus za porušenie ochrany maloletých. Vo februári televízia Joj odvysielala upútavky na programy Fantastické torty a Kde bolo, tam bolo, ktoré "neoznačila totožným grafickým symbolom ako samotné programy a tiež textové informácie o vlastnom programe, pričom k programom neuviedla príslušný grafický symbol JSO", vysvetlil Kukliš. Za to jej rada uložila sankciu vo výške 2000 eur. Ďalších 1500 eur dostala televízia za to, že vlani v decembri odvysielala program Súdna sieň – Extrémne prípady, ktorý označila ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov. Za upútavku na program Hon na beštiu, ktorý je klasifikovaný ako nevhodný a neprístupný pre maloletých divákov do 18 rokov, rada Joj Plus uložila zase pokutu 1000 eur.

Ani Markíza sa porušeniu ochrany maloletých nevyhla. Sankciu vo výške 700 eur dostala za odvysielanie programu Najprísnejší rodičia. Ten bol podľa Kukliša počas prvých asi deviatich minút označený ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, potom bol odvysielaný bez označenia piktogramom vekovej vhodnosti a do konca programu ho zase označili ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov. Vysielateľ Markízy bude musieť zaplatiť aj 1000 eur za decembrové odvysielanie programu Farma, ktorý obsahoval vizuálne a zvukové informácie o tovaroch ZÁHRADNÁ TECHNIKA ŠUPA. "Tie naplnili definíciu umiestňovania produktov, pričom vysielateľ nezabezpečil povinnosť zreteľne informovať verejnosť o umiestnení produktov na začiatku a pri pokračovaní programu," podotkol Kukliš.

Joj a Joj Plus zároveň dostali pokutu vo výške 6000 eur za to, že rade na jej vyžiadanie nedodali súvislé záznamy vysielania niektorých programov. RVR dnes udelila aj licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Slovak Sport.TV2 spoločnosti Slovak Sport.