Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Rozvoj ekonomicky slabých okresov je beh na poriadne dlhé trate – Milan Országh

Realizácia akčných plánov na podporu rozvoja najmenej rozvinutých okresov síce začala, ale aký je stav a dopady tohto procesu?  To mala byť nosná téma pracovného stretnutia zástupcov okresov Kežmarok, Sabinov, Svidník  a Vranov nad Topľou, na ktoré boli pozvaní predsedom Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Petrom Chudíkom a ktorého sa zúčastnil aj splnomocnenec Vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin. Na rokovanie navyše prišli aj zástupcovia okresov Bardejov, Medzilaborce a Snina, ktoré by sa mali pripravovať na štart rozvoja svojich území.  To, čo sa spočiatku zdalo ako jednoduchá a rutinná záležitosť, nakoniec odhalilo mnoho zložitostí a nejasností procesu, ktorý by mal fungovať ako ucelený a plne funkčný systém prakticky na celom území Slovenska, snáď s výnimkou západného kúta republiky.

 

Predseda PSK Peter Chudík zhodnotil stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v sídle PSK vo štvrtok 25. mája ako pracovné a monitorovacie, ktorého úlohou bolo dohodnúť sa zúčastnenými stranami na tom, ako ďalej, aké vzťahy,  podmienky a spôsob práce sú potrebné na to, aby akčné plány boli postavené účinne a funkčne, aby začali prinášať reálne výsledky. Považuje za prirodzené, že podmienky sa menia, preto je ich potrebné aktualizovať a upravovať. Pritom, nie je možné používať jednotnú šablónu,  keďže potenciály a podmienky sú v každom okrese rôzne. A rôzne sú aj názory zainteresovaných ľudí na možnosti riešenia, na tvorenie rozvojových centier, akčných rád i počet a štruktúru spolupracujúcich partnerov. Už dnes je však isté, že monitorovacie či rozbehové pracovné stretnutia je potrebné riešiť samostatne v jednotlivých regiónoch a dnes sú už jasné termíny prvých dvoch. Pre okres Vranov nad Topľou to bude už 8. júna v Čiernom nad Topľou a 9. júna v Kežmarku.

Splnomocnenec Anton Marcinčin vyzdvihol iniciatívy Prešovského samosprávneho kraja v tejto oblasti, najmä koordinačné úsilie predsedu Petra Chudíka, ktorého záber je od ministerstiev po obce a mestá ekonomicky slabých okresov.

 

Prakticky som bol na prvom stretnutí v takomto formáte a oceňujem, že aj napriek rôznorodosti názorov sa hovorilo k veci. Túto zložitú rozvojovú problematiku by som mohol rozdeliť do troch úrovní. Prvou je definovať čo na ktorom území chceme urobiť, tou druhou je problematika komunikácie a stanovenie zásadných priorít, po tretie, ich zosúladenie s konkrétnymi prioritami akčných plánov jednotlivých ministerstiev. Za dôležité považujem, aby akčné plány boli  flexibilné a operatívne reagovali na aktuálne situácie. Od nich by sa mali odvíjať jednotlivé konkrétne projekty. Veci určite pomôže, keď zainteresované okresy budú medzi sebou spolupracovať, ľudia sa musia za pochodu učiť a rozmýšľať v širších súvislostiach ako obecných či okresných.

 

Nuž, zatiaľ je v tejto problematike viac vzťahov a vecí nejasných ako jasných. Potrebuje to trpezlivosť, chuť učiť sa a tvrdo, premyslene  pracovať. Jedno je isté, budovanie cyklistických chodníkov a realizácia podobných projektov ekonomický zvrat k lepšiemu v týchto ekonomicky slabých okresoch neprinesú. To vlastne vieme už vyše 20 rokov kvázi vyrovnávania ekonomických rozdielov medzi slovenskými regiónmi. Nastal čas premysleného strategického investovania, nastal čas menej hovoriť a viac konať. Inak sa nám severovýchod Slovenska vyľudní!

Novinári by od Antona Marcinčina a Petra Chudíka najradšej počuli konkrétne čísla

Novinári by od Antona Marcinčina a Petra Chudíka najradšej počuli konkrétne čísla