Rozprava o situácii v Maďarsku, únia je znepokojená – Dušan D. Kerný

Situácia v Maďarsku v súvislosti s vyhlásením premiéra Viktora Orbána o možnom znovuzavedení trestu smrti v krajine a verejnou konzultáciou o imigrácii, ktorú spustila maďarská vláda boli predmerom rozpravy poslancov s podpredsedom Európskej komisie Fransom Timmermansom, lotyšskou štátnou tajomníčkou pre európske záležitosti Zandou Kalniņou-Lukaševicou zastupujúcou predsedníctvom v Rade ministrov EÚ a Viktorom Orbánom. Vyplýva to z vecného záuznamu tlačovej správy, ktorú nám poskytlo tlačové oddelenie parlamentu. K zasadaniu sa vrátime osobitným komentárom. Teraz uverejňujeme základnú informáciu, pričom treba povedať, že v podobnej situácii nebol doteraz ešte ani jeden predseda vlády členského štátu EÚ.

 

Rozpravu  v utorok podvečer 19. mája zahájil predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz, ktorý privítal premiéra Orbána a odovzdal slovo lotyšskému predsedníctvu v Rade.

Lotyšská štátna tajomníčka pre európske záležitosti Zanda Kalniņa-Lukaševica v mene Rady opätovne zdôraznila, že "Európska únia nie je iba hospodárskou a politickou úniou," ale aj "Úniou zdieľaných základných hodnôt." V reakcii na obavy Parlamentu v súvislosti so "zachovaním demokratických hodnôt" uviedla, že Rada o situácii v Maďarsku nediskutovala, a teda "nie je v pozícii vyjadriť sa" k danej problematike.

 

Podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans, do ktorého portfólia spadajú aj základné práva, podotkol, že znovuzavedenie trestu smrti protirečí základným hodnotám EÚ a mohlo by viesť k využitiu článku 7 Zmluvy o EÚ, ktorý umožňuje pozastaviť hlasovacie právo členského štátu v Rade. Maďarsko však podľa neho nemá "konkrétny plán" na znovuzavedenie trestu smrti. Ak by však k takémuto kroku chcelo pristúpiť, Komisia "by neváhala konať," dodal.

V súvislosti s verejnou konzultáciou o imigrácii komisár Timmermans uviedol, že "zasadiť ju do kontextu terorizmu je zlomyseľné a nesprávne" a prispeje iba k živeniu predsudkov.

 

Vyjadrenia zástupcov politických skupín

Manfred Weber (EPP, DE) označil akúkoľvek diskusiu o znovuzavedení trestu smrti za "nebezpečnú" a "škodlivú" a poďakoval premiérovi Orbánovi za objasnenie situácie, podľa ktorého k tomu nedôjde. V súvislosti s konzultáciou o imigrácii líder skupiny EPP uviedol, že je dobré opýtať sa ľudí na názor, avšak "zvolené slová vytvárajú atmosféru, ktorá sa našej politickej skupine nepáči."

 

Líder skupiny S&D Gianni Pittella (IT) vyhlásil, že závažnosť vyhlásení premiéra Orbána by nemala byť podceňovaná. Zašli príliš ďaleko a stali sa "zbraňou hromadného rozptýlenia," uviedol dodávajúc, že "skutočným problémom tu nie je útok na demokraciu, ale vyprázdnenie demokracie a jej zbanálnenie."

Timothy Kirkhope (ECR, UK) spochybnil nutnosť rozpravy. "Členský štát má právo diskutovať o dôležitých otázkach. Sme si navzájom partnermi, nie opatrovníkmi," vyhlásil. "Táto rozprava môže vyzerať ako diskusia o základných právach, v skutočnosti je však príležitosťou na získavanie politických bodov, ktorá nikomu nič neprinesie," uviedol dodávajúc, že maďarskí voliči svojho lídra schvaľujú.

 

Sophie In 't Veld (ALDE, NL) vyhlásila, že postup Rady, ktorá sa k situácii v Maďarsku nijako nevyjadrila, signalizuje jej "morálny bankrot." Pre trest smrti "nie je miesto" v Európe "ani nikde na svete," zdôraznila a požiadala Komisiu, aby posúdila zákonnosť dotazníka maďarskej vlády k imigrácii. Parlament musí vypracovať návrhy v oblasti vynútiteľnosti základných práv, dodala.

"Toto nie je debata o ľavici alebo pravici, toto je o nenávistných prejavoch voči imigrantom, Rómom a o treste smrti," uviedla Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL, FR). "Ako ďaleko dovolíme Maďarsku zájsť predtým, než budeme konať," opýtala sa pléna a dodala, že článok 7 Zmluvy o EÚ je "návnada, ktorá v skutočnosti nefunguje."

 

Rebecca Harms (Zelení, DE) vyhlásila, že formulácia použitá maďarskou vládou v dotazníku o imigrácii "je jednoducho neseriózna," a "prispieva k nárastu nenávisti voči jednej skupine osôb." Vo svojom vystúpení zdôraznila, že na základných právach sa zhodli všetci, a dodala, že "EÚ nebude môcť fungovať bez dodržovania týchto základných hodnôt."

Laura Ferrara (IT), ktorá vystúpila v mene skupiny EFDD, označila verejnú konzultáciu v Maďarsku za "šokujúcu pretože živí predsudky voči migrantom". Vyslovila sa tiež za monitorovanie dodržovania základných práv v jednotlivých krajinách nielen pred ich vstupom do EÚ, ale aj potom, ako sa stanú členskými štátmi.

 

Zoltán Balczó (NI, HU) sa opýtal, či je verejná debata o imigrácii tabu. "Vy tu v Parlamente chcete zadefinovať ešte aj to, o čom sa môžeme zhovárať. Môžem Vás uistiť, že Orbánová vláda koná v rámci mantinelov zadefinovaných Lisabonskou zmluvou, v súlade s Vašimi očakávaniami, napriek svojej rétorike," uviedol. 

 

Európa európskou, Maďarsko pre Maďarov

"My Maďari sme radi úprimní," vyhlásil Viktor Orbán. "Preto hovoríme, že chceme, aby Európa zostala európskou a chceli by sme zachovať Maďarsko pre Maďarov." Podľa predsedu maďarskej vlády sú návrhy Komisie "absurdné, skoro šialené." V súvislosti s trestom smrti premiér Orbán zdôraznil, že "sa nesmieme báť o probléme diskutovať" a dodal, že "Maďarsko podporuje slobodu prejavu. O uznesení k situácii v Maďarsku budú poslanci hlasovať počas júnového plenárneho zasadnutia.