REGIÓN Milana Országha: Týždeň dobrej vôle v Prešove

Týždeň dobročinnosti odštartovali v pondelok 8. júna na pôde Divadla Jonáša Záborského v Prešove, kde sa konala verejnosti prístupná Jarná divadelná kvapka krvi. „Nelietali“ v nej iba herci a pracovníci divadla, i keď ich počas akcie prišlo neúrekom. Partnermi divadelníkov boli nadriadený Prešovský samosprávny kraj, Oblastný spolok SČK Prešov-Sabinov, ako aj jeden z najväčších obchodných reťazcov etablovaných na Slovensku (Kaufland) a šarišská verejnosť.  Zdá sa, že prešovská transfúzka má pre takéto príležitosti málo kapacít, keďže šľachetní bezplatní darcovia krvi museli mať aj poriadnu dávku trpezlivosti, kým sa dostali na rad. O to bohatšie však bolo záverečné bilancovanie odberu. Darovať svoju krv sa rozhodol dokonca aj úradujúci riaditeľ prešovskej Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Raymana MUDr. Radoslav Čuha, ktorý tentoraz nastúpil vo farbách Prešovského samosprávneho kraja, keďže je jeho podpredsedom.

 

V rovnaký deň bolo v centre kraja slávnostne otvorené Centrum včasnej intervencie, ktorého základným cieľom je poskytovanie nepretržitej pomoci rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a to sedem dní v týždni a každý deň 24 hodín. Pracovníci centra poskytujú svoje odborné služby nielen vo svojom sídle, ale aj výjazdmi do terénu, podľa toho ako to vyžaduje aktuálna situácia. V pracovnom tíme budú spolupracovať štyria odborníci – psychológ, špeciálny pedagóg, fyzioterapeut a sociálny pedagóg. V prípade potreby budú do kvarteta nasadení liečebný pedagóg, logopéd, no pripravuje sa aj účasť ďalších liečebno-pedagogických špecializácií. A prirodzene, očakáva sa aktívna účasť samotných rodičov. V súčasnosti sú teda na Slovensku už tri centrá včasnej intervencie, v Žiline, Bratislave a najmladšie v Prešove. Zastrešuje ich Nadácia Socia spolu s Dánmi, zatiaľ je zabezpečené financovanie činnosti stredísk v potrebnom rozsahu na dva roky...

 

Okrem rôznych oficiálnych dobročinných zbierok počas týždňa v uliciach mesta, sympatický bol aj záverečný deň 24. týždňa dobrej vôle a otvorených ľudských sŕdc, nedeľa 14. júna. V centre mesta bol popoludní odštartovaný „Tesco beh pre život“, určený pre všetky ľudské vekové kategórie, „lezúňmi“ počnúc. Akcia prebehla pod patronátom dua Martin otčenáš (biatlon) a Gabriely Marcinkovej (herečka). A keďže ide o rýdzo športovú akciu, zisk z tohto podujatia je už vopred určený ako pomoc na organizáciu atletických táborov pre deti z domovov.     

Dobrá nálada prekoná všetko

Dobrá nálada prekoná všetko

Keď chceli darovať, museli čakať...

Keď chceli darovať, museli čakať...

Medzi darcov sa zaradil aj riaditeľ nemocnice Radoslav Čuha

Medzi darcov sa zaradil aj riaditeľ nemocnice Radoslav Čuha

To už stojí za fotku

To už stojí za fotku