Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

REGIÓN Milana Országha: Prichádza jeden z najkrajších hudobných sviatkov Prešova

 

Piateho októbra večer sa začne odvíjať muzikálny dej jubilejného 50. ročníka festivalu Prešovská hudobná jeseň. Vzácne jubileum sa premieta aj do obsahu bohatého hudobného cyklu ďalšími jubileami. Priblíži nám ich dlhoročný vedúci programového oddelenia prešovského Parku kultúry a oddychu Jozef Kačala (na foto), ktorý tento výnimočný hudobný sviatok s kolektívom svojich spolupracovníkov pripravoval, zabezpečoval a organizoval a s ktorým sme pre vás o tom všetkom  pripravili nasledujúci rozhovor.

 

Začnime od samotného začiatku, teda od štartu príprav organizácie tohtoročnej hudobnej jesene, ktorá je svojim spôsobom výnimočná. Kedy vlastne začal organizačný štart festivalu?

Približne jeden rok predtým. Najviac práce dá nielen samotné zostavenie programu z hľadiska účinkujúcich telies, ale predovšetkým predbežné a definitívne „ladenie“ termínov s vytipovanými účinkujúcimi. Hudobnými telesami aj sólistami, s agentúrami atď..  Aby sa nestalo, že v sále Čierneho orla budú diváci, ale nie muzikanti. Pre takýto významný medzinárodný hudobný festival by to určite nebola dobrá vizitka. A už vôbec nie pre našu prácu...

 

Ale celý jeden rok?

Touto otázkou sa vlastne dostávame do finančnej oblasti. PKO sa snaží ku každému väčšiemu projektu svojich súborov a svojich festivalov, ako napríklad Prešovská hudobná jeseň alebo jar, získať finančné zabezpečenie cez granty rôznych organizácií a inštitúcií, s ministerstvom kultúry na čele. Pre hudobnú jar a jeseň je získanie aspoň časti grantových peňazí dôležité pre možnosť stanovenia čo najnižšieho vstupného, aby jednotlivé koncerty projektu mohla sledovať čo najpočetnejšia enkláva prešovských milovníkov kvalitnej hudby. No a projekty na granty je potrebné pripraviť  tiež s približne jednoročným predstihom, pretože ako je známe, ich schvaľovanie trvá na Slovensku poriadne dlho. Musím však zdôrazniť, že náš jubilejný festival finančne „odľahčil“ Fond na podporu umenia, za čo sme aj v mene prešovskej verejnosti mimoriadne vďační..   

 

Aká bola filozofia zostavovania programu jubilejnej 50-tej hudobnej jesene?

Keďže ide o jubilejný ročník, snažili sme sa jeho program šiť na mieru jubileám. Napríklad, už  otvárací koncert, v ktorom sa piateho októbra predstaví Štátna filharmónia Košice, sa nesie v znamení niekoľkých jubileí. Okrem 110. narodenín samotnej filharmónie sú jubilantmi aj autori diel, ktoré toto umelecké teleso predstaví: Norbert Bodnár (nar. 1936), Iris Szeghy (1956). Predovšetkým u Iris Szeghy by som rád pripomenul, že ide o rodenú Prešovčanku...  

 

Jubilejný ročník hudobnej jesene bude mať sedem večerov, v každom z nich budú môcť diváci počuť a vidieť niekoho iného a počuť odlišnú hudbu. Ktorý z koncert z tejto sedmičky považujete za naj...?

Takto by som to nevedel zhodnotiť. Po prvé, práve pre tento jubilejný ročník sme sa snažili  zabezpečiť  čo najvyššiu kvalitu účinkujúcich, po druhé, každý má iný vkus, aj hudobný, takže našou snahou bolo zabezpečiť čo najkvalitnejšiu hudobnú úroveň v čo najpestrejších chutiach. Keď si preberiete mená účinkujúcich umelcov a skladateľov, určite nenájdete jediné slabšie miesto. Vďaka doterajším úzkym kontaktom s mnohými účinkujúcimi a agentúrami či vedením hudobných telies sa nám podarilo organizačne pripraviť kvalitou veľký projekt. Zaručenú kvalitu predstavujú napríklad Ivan a Jordana Palovičovci, ktorí už v Prešove vystupovali a tentoraz im patrí druhý koncert 12. októbra. Tak môžeme pokračovať od večera k večeru. Štátny komorný orchester Žilina s Poctou Shakespearovi, ktorý mimochodom, má tohto roku tiež okrúhle jubileum (zomrel v apríli 1616 – pozn. red.) a poctu mu vzdajú naši aj zahraniční umelci na čele s anglickým dirigentom Simonom Chalkom, kvalitná je aj Dvořákova Hudba života v spracovaní a podaní tria Peter Cibula, Marián Lukáč a Júlia Grejtáková.

 

Prešov je známa liaheň hudobných talentov, takže sa prirodzene natíska záujem, či sa na jubilejnej jeseni predstaví aj niektorý z domácich umelcov? Alebo opäť platí, že doma nikto nie je prorokom?

Prešovčanov budeme môcť sledovať v predposlednom večere nášho cyklu, 23. novembra.  Bude to koncert nášho speváckeho zboru Vocals, pôsobiaceho pod strechou PKO, ktorý uvedie program vážnej hudby v zborovom speve pod názvom Klenoty. A skutočne pôjde o známe a vysoko hodnotené klenoty zborového spevu.

 

A záverečné finále?

To bude patriť menej vážnemu hudobnému žánru, keďže to už bude „katarínske obdobie“. Bodku za festivalom dajú opernými a operetnými melódiami sólisti Táňa Paľovčíková, Marián Lukáč a Titusz Tóbisz s klavírnym sprievodom Júlie Grejtákovej.

 

Prešovská hudobná jeseň bude sláviť polstoročnicu, je podľa vás tohtoročný program aj akýmsi vyvrcholením jej 50 ročnej histórie?

Opäť by som argumentoval hudobným vkusom. Nielen individuálnym, ale aj spoločenským v rámci určitej doby. Tieto rozdiely sa prejavujú aj vo vnímaní hudby a jej žánrov. Priznám sa, aj my sme skúšali napríklad kombináciu žánrov, ako bude na to reagovať publikum. S nosným prvkom vážnej hudby. Mnohí budú ešte pamätať koncerty vážnej hudby napríklad v rockovej úprave, folklórnej úprave, jazzové úpravy, šansóny a pod.. Keď tu bol Paľo Hammel so sláčikovým orchestrom, v Čiernom orle sa nenašiel jeden centimeter štvorcový voľnej plochy, podobná situácia bola aj pri koncerte Mariána Vargu s dychovým kvintetom. Varga bol s Collegium Musicum  u nás úspešný aj v roku 1978. Takýchto prekvapujúco mimoriadne vydarených koncertov sa nám podarilo niekoľko.  Magnetom však boli napríklad v roku 1977 Ida Kirilová, o sedem rokov skôr Slovenský komorný orchester pod vedením Bohdana Warchala, potom prišla doba v ktorej boli úspešní  Babjakovci, Dalibor Karvay, sólisti z Číny, Japonska, Českej republiky, Poľska, Anglicka, Ruska, Ukrajiny...Pódiom Čierneho orla prešlo množstvo špičkových zahraničných umelcov, obdivovaných a uznávaných v celom svete. A boli aj u nás, v Prešove!

 

Opäť sa vrátim k tomu, že naše mesto je známe ako liaheň hudobných talentov. Takže záverečná otázka: Reflektuje Park kultúry a oddychu aj na naše, prešovské hudobné zázemie?

Je to jedna zo základných úloh našej inštitúcie, ktorú berieme mimoriadne vážne. O tom svedčí naša bohatá spolupráca s Prešovskou univerzitou a Základnými umeleckými  školami hudobného odboru. Sú to predovšetkým diplomové a absolventské koncerty. V ostatných rokoch, myslím že na radosť mnohých Prešovčanov stredného a mladšieho veku sa mimoriadne darí našim projektom spolupráce s Prešovským združením klasickej gitary. Len prosím, nesledujte iba dianie v sále Čierneho orla. Množstvo kultúrnych akcií a koncertov výbornej kvality sa odohráva aj v iných priestoroch mesta. Organové koncerty v konkatedrále sv. Mikuláša, v historických prešovských cukrárňach, v Caraffovej väznici, v lete na verejných priestranstvách v rôznych častiach mesta. To všetko vo väzbe na prešovskú hudobnú jar a jeseň, ako umelecké vrcholy príslušných polrokov...

Jozef Kačala - ved. programového odd. PKO Prešov

Jozef Kačala - ved. programového odd. PKO Prešov

Spev.zbor Sveršnikova z Moskvy 1970

Spev.zbor Sveršnikova z Moskvy 1970

Warchalovci v roku 1970

Warchalovci v roku 1970