Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

REGIÓN Milana Országha: Predstavujeme

MUDr. Peter Obrimčák, kandidát na primátora mesta Stropkov: Mesto žije čulým ruchom

Okresné mesto Stropkov, ležiace na severovýchode Slovenska, malo ku dňu vyhlásenia tohtoročných komunálnych  volieb 10 503 obyvateľov. Pri vyslovení názvu tohto mesta rezonujú tri veličiny, kedysi slávna veľkofabrika TESLA, neďaleká základňa cestovného ruchu - vodná nádrž Domaša a dnes už preslávený zoopark, lákajúci sem najmä deti. Okrem toho v Stropkove pôsobí niekoľko strojárenských a elektrotechnických firiem.   Typické malomestské prostredie, ktoré poznáme zo slávneho filmu Obchod na korze, kde každý pozná každého a jeden druhému vidí do hrnca a často aj do peňaženky.

Donedávna mal Stropkov v rodnom liste 15. storočie (1404), pred časom sa však v budapeštianskych archívoch našiel dokument,  spomínajúci toto sídlo už v roku 1245. V samotnom meste však tento kmeťovský vek nepoznať , je to moderné okresné sídlo s kompletnými službami obyvateľom. V Komunálnych voľbách 2014 budú v ňom voliť v desiatich obvodoch 18 poslancov zo 66 kandidátov a prvého muža mesta z piatich kandidátov. Z nich dvaja NEKA,  jeden ide do volieb v straníckej koalícii a po jednom kandidátovi postavili dve sólo strany.

 

Jedným z tejto pätice je kandidát strany SMER-SD (ktorá v týchto voľbách uzavrela koalíciu so Stranou demokratického Slovenska) Peter Obrimčák,   končiaci svoje pôsobenie v primátorskej funkcii Stropkova už v druhom volebnom období po sebe. Skúsený muž, s bohatými poznatkami aj z veľkej politiky, keďže jedno volebné obdobie bol poslancom v Národnej rade SR.  Pozrime sa aspoň v krátkosti na to, čo vzhľadom k súčasnému stavu mesta považuje za potrebné urobiť v najbližších štyroch rokoch, aby kontinuita vývoja nebola prerušená. Oproti ostatným kandidátom má jednu obrovskú prednosť, je členom vládnej strany a teda nemal by byť pre neho problém získať pre rozvoj mesta potrebné zdroje podstatne ľahšie, ako jeho súperi...

 

Pri štarte nášho rozhovoru by sme mohli v krátkosti zrekapitulovať  ostatné štyri roky Stropkova z hľadiska jeho rozvoja a rozpracovaných projektov. Z celoslovenského hľadiska to boli síce tiež roky uťahovania opaskov (prirodzene, s výnimkami), ale napriek tomu sa v meste predsa len niečo urobilo...    

Prehľad investičných akcií, ukončených i rozpracovaných v ostatných štyroch rokoch práve pripravujeme vo forme akéhosi odpočtu. Aj použitie a využitie finančných zdrojov z EÚ cez Operačný program.  Už dnes však k tomu môžem povedať, že mesto v súčasnej dobe  poskytuje všetko, čo je k riadnemu životu jeho občanov  potrebné:  vhodnou spoluprácou sa nám podarilo zfunkčniť celú nemocnicu, mesto má kanalizáciu, verejné osvetlenie, zrekonštruované sú aj mnohé mestské komunikácie, ba dokonca budujeme a chceme dať  do užívania 30 komunálnych bytových jednotiek. V tejto súvislosti pripomínam, že časť opozície úmyselne, s cieľom škodiť,  zablokovala ďalšiu výstavbu, plán bol postavený na rovnú stovku bytov! Konkrétne, práve sa pracuje na kanalizácii v mestskej časti Bokša a dvoch priľahlých obciach, celkový rozpočet stavby je 17,5 milióna €.  Bezmála úplne sme dokončili prímestskú rekreačnú zónu, ako bonus naviac by tam mal byť ešte lyžiarsky vlek s umelou zjazdovkou.  Iba v tomto roku, a to máme ešte iba október, sme už preinvestovali 23,3 milióna €, prebieha rekonštrukcia komunitného centra(vyše 143 tisíc €), v najbližších dňoch rozbehneme  rekonštrukciu mestského kultúrneho centra v hodnote 700 tisíc € a štart programu pre seniorov.   Stropkov teda nespí, žije čulým ruchom. Takže, aby som sa vrátil napríklad k výstavbe mestských bytov a nevraživosti okolo tohto programu, chápem politický súboj, občas je potrebný, nemal by však škodiť mestu a jeho občanom. Naopak, politický súboj na úrovni samosprávy by mal byť korektný, mal by prísne vychádzať z faktov, teda porovnania možností  v danom čase a vykonanej práce. Inak ničomu nepomôže, má iba negatívne dôsledky. Tieto vzťahy sa potom premietajú aj do života mesta.  Iba málo občanov si uvedomuje, že mesto dotuje prevádzku plavárne, ktorá je síce pri základnej škole, ale slúži verejnosti, mesto prevádzkuje zimný štadión i známy zoopark. Iba tieto tri zariadenia stoja ročne mestský rozpočet približne 200 tisíc €. A okrem toho je tu šport, najmä futbal, múzeum s galériou, ktoré veľkou mierou prispievajú k rozvoju kultúrneho života mesta a jeho propagácii. K zriadeniu tejto kultúrnej základne nám výrazne pomohol Prešovský samosprávny kraj, za čo mu patrí naša vďaka. No a potom sú tu ešte ďalšie mestské inštitúcie a aktivity. Som  presvedčený, že všetky patria k plnohodnotnému životu občanov a preto ich musíme udržiavať pri živote. Žiaľ, Stropkov je malé mesto, keby sme mali dvojnásobný počet obyvateľov, aj podielové dane by boli iné...

 

Rozpracovaných je teda veľa projektov, realizáciu ktorých budete v prípade zvolenia presadzovať prioritne?

Je úplne prirodzené, že musíme pokračovať v rekonštrukcii mestských komunikácií, tie potrebujú opravy prakticky priebežne, väčšie závady sa nedajú donekonečna plátať, musí dôjsť k ich dôkladnej rekonštrukcii. Som presvedčený, že s novým obsadením mestského zastupiteľstva budeme plynule pokračovať vo výstavbe bytov. A musím medzi priority zaradiť aj výstavbu viacerých detských ihrísk, ktorých je podľa mňa v meste málo. Veľmi rád by som bol, keby sa nám v nasledujúcom volebnom období podarilo ukončiť rekonštrukciu centrálneho námestia. Kameň sme poklopali 30. júna 2010.  Tri štvrtiny sú už dokončené,  problémom pre nás je vykúpenie dvoch nehnuteľností  v ostávajúcej časti, na ktoré nemáme peniaze.  Verím však, že po tom, čo celá táto plocha bola možno po 30 rokov akýmsi strašiakom v centre mesta, podarí sa nám tento projekt konečne dotiahnuť do zdarného konca. Či už primátorom budem ja alebo niekto iný.  Priebežne sme však riešili aj ďalšie problémy, ktoré so životom v meste súvisia a sú dokonca životne dôležité. Mám na mysli predovšetkým skutočnosť, že sme stabilizovali školstvo a zdarne uzavreli problematiku komunálneho odpadu na dlhé roky.  

 

Stropkovom sa podľa niektorých  médií vlečie akási kauza, dokonca si vás podávajú aj v miestnom týždenníku Stropkovské spektrum. V čom spočíva jej podstata?

Je to problém rekonštrukcie nášho tzv. „hnedého parku“, teda oživenia priemyselného parku v majetku mesta  a tým ho dostať do stavu, ktorý by nekládol žiadne prekážky pre získanie nového investora. Hlavný cieľ projektu rekonštrukcie tohto komplexu bol jednoduchý a jasný – nové pracovné miesta pre nezamestnaných Stropkovčanov. Teda, v konečnom dôsledku viac rodín v meste by žilo dôstojným životom aspoň z časti na úrovni 21. storočia. Rozbehli sme 1. etapu, teda prípravu rekonštrukcie dvoch zo štyroch hál. Na začiatku každej takejto akcie je vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe a rozpočtu, na základe ktorého je jasné, aký finančný objem je potrebné na realizáciu stavby zabezpečiť. Na všetky tieto práce sú odborníci zo strany zadávateľa, v tomto prípade zo strany MsÚ Stropkov (útvar hlavného architekta, odbor výstavby, stavebný úrad) i zo strany vykonávateľa projektu, teda projekčnej organizácie.  Odborníci však v tomto prípade zlyhali. V dokumentácii chýbali projekty elektroinštalácie, kanalizácie, osadenia žiaričov a ďalšie pre kompletizáciu stavby potrebné veci. Ale na to sa prišlo až neskôr, keď už stavba bola rozbehnutá a v podstate ukončovaná. Jednoducho, všetky tieto projekty v dokumentácii „odborníkom“ nechýbali, no tieto časti stavby neboli ani rozpočtované, teda na stavbu bolo poskytnutých podstatne menej peňazí, ako bolo reálne potrebné. To je jedna stránka problému. Druhá strana tejto mince, to bol visiaci Damoklov meč nad mestom, pretože v prípade nedokončenia stavby do stanoveného termínu by sme všetky poskytnuté peniaze museli vrátiť. Čo by dostalo financie mesta do katastrofálnej situácie. Preto som sa s dodávateľom stavby dohodol, že  bude v prácach pokračovať a ja budem medzitým zháňať peniaze. Dodávateľ stavby vykonal  všetko, aj práce naviac, v podstate „na sekeru“, ako sa u nás zvykne hovorievať , ale po čase  chcel svoje peniaze a mesto ich ešte nemalo, takže sa chcel dostať k ním súdnou cestou. Uzavreli sme teda so stavebnou firmou dohodu, podľa môjho názoru  rozumnú, i keď časť vedenia mesta bola proti tomu. Touto dohodou sme sa však vyhli plateniu penálov z omeškania, čo bol v podstate tiež pekný balík peňazí.  Vznikol však ďalší problém, medzi odborom výstavby radnice a dodávateľom prác o výške úhrady za vykonané práce. A to je vlastne podstata tzv. kauzy, ktorá bola politickou opozíciou v našom meste nafúknutá a moje meno začali rozvláčať po meste a v médiách,  ako keby som bol zlodej alebo veľký zločinec. Jednoducho, začali hrubo skresľovať skutočnosť a namiesto toho, aby pomohli mestu z tejto situácie, začali brýzgať na mňa a masírovať mozgy občanov v tomto predvolebnom období. Som z toho všetkého znechutený a každým dňom sa viac čudujem, čoho  všetkého  sú títo neseriózni ľudia schopní. Počas stavebných prác nás totiž deväťkrát stihla kontrola zo SARIO, od ktorého sme mali peniaze, nič nám nevytkol ani Úrad pre verejné obstarávanie, takže sme obstáli na výbornú. O tejto stránke veci sa mlčí. O skutočných vinníkoch, teda nesvedomitých úradníkoch, ktorí tento problém spôsobili, sa nikde nepovie ani slovo. Ako keby primátor mesta musel zo zákona kontrolovať kompletnosť projektovej dokumentácie! Na čo má potom odborné útvary? Kde ostala zodpovednosť týchto ľudí?

 

Dnes je už nad slnko jasnejšie, že nikto od starostov a primátorov takéto odbornosti nemôže žiadať, keďže limitom vzdelania sa stala základná škola.  A vo verejnej správe sa stala odbornosťou číslo 1 servilnosť. V tomto prípade sú vinníci  zrejmí, preto otázka navyše – aké disciplinárne či kádrové postihy boli voči ním zavedené?

Aj v tomto prípade platí, že všetko súvisí so všetkým. Nechcem byť vopred nekorektným sudcom, preto sa do vyriešenia a definitívneho uzavretia tohto problému nebudem k nemu vyjadrovať.    

 

Môžete teda aspoň pripustiť, že došlo k informačnému skratu vo všetkých líniách a stupňoch radnice?

To vôbec nie, na rokovania v Bratislave, keď sme museli vysvetľovať, čo sa stalo a zháňať chýbajúce peniaze po ministerstvách, som brával dokonca aj zástupcu dodávateľa. A to sme rokovali napríklad s bývalým ministrom hospodárstva pánom Malatinským a s dvojicou jeho generálnych riaditeľov, okrem toho som oslovil , aj písomne,  ďalšie ministerstvá. Došlo to tak ďaleko, že mesto mohlo dostať návratný finančný príspevok s nulovým úrokom, s dobou splatnosti  5 rokov. Prvú splátku by mesto muselo poukázať až v decembri 2015. Tieto podmienky považujem za mimoriadne ústretové a vôbec by neohrozili chod mesta. V Stropkove sa však namiesto pochopenia rozprúdila taká štvavá kampaň, že sme od tejto pôžičky ustúpili.  A „občianski aktivisti“ ma udali na generálnu prokuratúru. Dôkladne pripravená surová predvolebná kampaň. To je všetko, čo k tomu môžem povedať.  

 

Takže vďaka tomuto sporu ďalšie pracovné miesta v Stropkove nepribudnú?

Máme dohodu s ruským investorom o jeho príchode do mesta, máme s ním už podpísané memorandum. Niekto poza náš chrbát ho však „informoval“  o tom, že priemyselný park nie je majetkom mesta, preto si vybral pre svoje účely areál poľno družstva Ondava v Stropkove. Približne pred mesiacom na jednej konferencii v Bratislave padlo definitívne slovo, že tento investor určite do nášho mesta príde. Prvé strojové zariadenie by malo prísť už v priebehu mesiaca. A v spomínanom areáli sa bude neskôr stavať aj nová hala. Čo sa týka dvoch hál v hnedom priemyselnom parku, v jednej funguje nábytkárska firma a v druhej sa pripravuje výroba plastových výrobkov. Ďalšie dve haly budú zatiaľ prázdne, na ich rekonštrukciu niet peňazí.

 

Aká je podľa vás súčasná finančná situácia mesta Stropkov, má vôbec peniaze na svoje základné úlohy?

To si môže každý záujemca o skutočný stav veci zistiť , bez zbytočného ohovárania a negovania,  na internetovom portáli  nezávislého Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy  INEKO, ktorý zverejňuje  informácie o plnení vybraných ukazovateľov miest, obcí a krajských samospráv v republike už od roku 2006. Čísla sú tam jasné, celkové finančné zdravie mesta Stropkov je tam ohodnotené na 4,6 bodu zo 6 maximálne možných, ako dobré finančné zdravie. (Túto tabuľku sme stiahli z portálu INEKO a uvádzame ju v prílohe k článku – pozn. red.) Pripomínam, že každý si môže zistiť aj to, ako za ostatné štyri roky klesal postupne dlh mesta na dnešnú úroveň. INEKO tento stav mestských dlhov ohodnotila vysokou známkou 5,3 zo 6 možných bodov. Som presvedčený, že práve tieto ukazovatele gazdovania mesta, zverejnené nezávislou inštitúciou, berú poriadne vietor z plachát mojim neprajníkom. Ako to medzi Slovákmi býva, sú medzi nimi aj ľudia, ktorým som z titulu svojej funkcie doslova existenčne pomohol.  Výstižne sa hovorí, že za dobro dobré nečakaj!  

 

Pre informáciu uvádzame, že terajší primátor Stropkova a jeden z kandidátov na tento post, MUDr. Peter Obrimčák je aj  podpredseda Prešovského samosprávneho kraja.  Do tejto funkcie ho zvolil 60 členný krajský parlament.