REGIÓN Milana Országha: Prešov oceňoval svojich najlepších občanov

Pri štarte tohtoročných Dní mesta Prešov sa zišli na svojom slávnostnom zasadnutí poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, aby ocenili najvýraznejšie osobnosti tejto metropoly Šariša za ich osobný prínos k rozvoju a pozitívnej propagácii mesta v priebehu roka 2015. Členovia výberovej komisie zastupiteľstva sa museli prehrýzť cez 28 návrhov, z ktorých tri vyradili pre nesplnenie požiadaviek daných všeobecne záväzným nariadením. Ich záverečný verdikt, ktorý bez výhrad schválili poslanci zastupiteľstva, znel:  Cenu mesta Prešov za rok 2015 získavajú:

 

Alena Paulusová, choreografka a umelecká vedúca folklórneho súboru Šarišanček patrí medzi zakladateľky súboru (1986). Súčasne pôsobila a dodnes pôsobí aj ako vedúca tanečnej zložky súboru Šarišan. Jej profesionálna kariéra už prekročila 30 rokov a v oboch súboroch vytvorila množstvo divácky úspešných  choreografií a zostáv celovečerných predstavení. Jej rukami prešlo vyše pol tisícky malých tanečníkov, ktorí sa neskôr stali členmi súboru Šarišan. Okrem toho vytvorila mnohé choreografie aj pre ďalšie folklórne súbory východného Slovenska (Dúbravienka, Kapušančan, Makovička, mládežnícke súbory Sabinovčan, Technik z Bratislavy, Skaličan, Rimavan, Skorušina z Oravy... Svoju choreografickú stopu nechala aj na  PUĽSe i krajanských súboroch v americkom Detroite, Clevelande a Pittsburgu, ba aj v krajine vychádzajúceho slnka.

 

František Šesták – dlhoročný organizátor turistických aktivít v meste a sám zanietený turista a milovník prírody. Okrem nej má však aj druhú životnú lásku, ktorým je zborový spev. Svoje hudobné ambície však mohol naplniť až po roku 1989, ako vedúci a dirigent cirkevného zboru gréckokatolíckeho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Prešove.

 

Doc. MUDr. Ivan Minčík PhD, urológ a onkourológ, primár urológie Fakultnej nemocnice J. A. Raimana v Prešove, získal ocenenie za prínos pre rozvoj urológie, bohatú odbornú publikačnú a vedeckú činnosť, za pozitívne zviditeľňovanie Prešova a Slovenska vo svete lekárskej vedy a rozvoj onkourológie na území mesta.

 

V súvislosti s MUDr. Ivanom Minčíkom je potrebné spomenúť, že sa v priebehu predchádzajúcich dní zúčastnil na celosvetovom onkourologickom kongrese v Spojených štátoch a jeho návrat domov bol taký tesný, že odovzdávanie cien mesta stihol „o chlp“...

 

Na slávnostnom zasadnutí prešovského mestského parlamentu bola zároveň odovzdaná cena pre najúspešnejší podnikateľský subjekt na území mesta počas roka 2015. Po 25 ročnej výrobnej a obchodnej činnosti získala ocenenie Opálové zrnko spoločnosť Atak Prešov, dnes na Slovensku i v časti Európy známy výrobca športových a voľnočasových odevov. Pre najvyššie súťaže i rekreačné športovanie. Ocenenie pre firmu prevzal jej zakladateľ Ing. Peter Bobák.

 

Po dlhých rokoch boli odovzdané aj dve čestné občianstva mesta Prešov, v oboch prípadoch in memoriam. Ich novými držiteľmi sa stali nedávno zosnulý akademický sochár Dušan Pončák a známy americko-slovenský bankár Michal Bosak.

 

V priebehu slávnosti boli odovzdané aj Ceny primátorky mesta Andrey Turčanovej za rok 2015. Získali ich Detský domov na Požiarnickej ulici v Prešove, organizátor voľného času prešovských seniorov Andrej Dupaľa a bývalý hlavný architekt mesta Ing. Arch. František Jesenko.   

   

Očakávanie pred slávnostným aktom

Očakávanie pred slávnostným aktom

Choreografka Alena Paulusová

Choreografka Alena Paulusová

Turista František Šesták

Turista František Šesták

Urológ Ivan Minčík

Urológ Ivan Minčík

Podnikateľ Peter Bobák

Podnikateľ Peter Bobák